Omistusrakenteeltaan hajanainen alue. Den 1 december 2011

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kiinteistolautakunta/Suomi/Esitys/2011/Kv_2011-12-01_Klk_22_El/7B3FDE3E-7065-44B0-8BCE-1C21206D85CD/Liite.pdf

På föreragningslistan för Helsingfors fastighetsnämnds möte idag finns hela fyra förslag till köp av fastigheter i Östersundom. Som vanligt har man från kartan som visar var de aktuella fastigheterna är belägna klippt bort kommungränsen där den i enlighet med inrikesministeriets tolkning av statsrådets Sibbobeslut går längs Österledens gamla sträckning. Gränserna syns dock på den digitala bilagan och på snapshot-bilden syns även den del av kartan som lämnats utanför.
De aktuella fastigheterna är med undantag av en, som till stora delar är värdelös, synnerligen små.
Som motivering till köpet av den 2 614 kvadratmeter stora fastigheten ovan nämns följande:


Kiinteistö sijaitsee keskeisellä alueella Uuden Porvoontien varrella, jossa kaupungin maanomistus on melko vähäistä. Kiinteistön hankinta helpottaa omistusrakenteeltaan hajanaisen alueen kaavoitusta ja toteutusta ja on siten kaupungin harjoittaman maapolitiikan mukainen.

Angående stadens markegendom i stordistriktet Östersundom kan man nu läsa att "Helsinki omistaa tällä hetkellä Östersundomissa noin 1 045 ha maata, eli noin 35 % maa-alueesta." På kartan över markegendomen har nu även de områden som enligt HFD:s kontroversiella beslut i ersättningsfrågan tillfallit Helsingfors markerats.
Kunta-TV publicerade tidigare i veckan en video med rubriken "Virkkunen: hallitus seisoo kuntauudistuksen takana". Regeringens stöd av den nya kommunreformenn torde dock vara närmast formellt. För att den splittrade regeringen skall hållas ihop, är alla ministrar tvingade att respektera regeringsprogrammet. I arbetsgruppen som skrev regeringsprogrammet för kommun- och förvaltningsfrågornas del satt sammanslagningsfantaster, vars åsikter inte alls är representativa för sina respektive partier. Att kommunreformen enligt aktuell modell godkändes i regeringsprogrammet förklaras väl främst av att det var så svårt att bilda en regering att man inte hade tid eller råd att granska enskilda delar av regeringsprogrammet. Regeringen behöver när det gäller naturligtvis inte följa regeringsprogrammet. Den förra kommunreformen KSSR fanns inte ens med i regeringsprogrammet då den drogs igång av Hannes Manninen.


Google+ Followers