Storleken har betydelse. Den 3 december 2011


Helsingin seudun kauppakamari publicerade i torsdags en nyhet med rubriken "Yli 80 % Keski-Uudenmaan yrityksistä kannattaa kuntaliitoksia". Nyheten baserar sig på en enkät, "Keski-Uudenmaan yritystoiminta - Alueen yritysten näkemykset alueen kuntien elinkei-nopolitiikasta ja kuntaliitoksista". Igår ingick det i Yles sändning av Uudenmaan uutiset ett inslag om enkäten.
Yle publicerade igår även på Internet en artikel med rubriken "Kunnan koolla on merkitystä yrityksille". I artikeln kan man läsa följande:

- Keski-Uudellamaalla Kerava, Järvenpää ja Tuusula voitaisiin liittää yhteen. Idässä Sipoon ja Porvoon alueet olisi hyvä liittää yhteen ja lännessä Vihti-Lohja tai Vihti-Espoo olisi hyvä liitos, sanoo johtaja Ari Tulensalo Helsingin seudun kauppakamarista.

Ari Tulensalos uttalande ingick även i nyhetssändningen. I samma sändning berättades det även att  Helsingfors måste avstå från planerna på en helautomatiserad metro.
Jag har i mitt blogginlägg "Talmannen föreslår parlamentarisk grupp. Den 19 oktober 2011" problemen med automatiseringen av metron, vilka i första hand hotar västmetron, som är planerad för metrotåg utan förare. Igår publicerade Yle en nyhetstext med rubriken "Helsinki on hautaamassa haaveet täysautomaattisesta metrosta". Beslutet att automatisera metron togs av Helsingfors stadsfullmäktige den 17 maj 2006. Beslutet att automatisera metron togs förhastat utan tillräckliga utredningar. Man kan spekulera om skälen till beslutet, men man hävdade öppet att en automatisering var en förutsättning för en utvidhgning av metron. När stadsfullmäktige tog sitt beslut visste åtminstone föredragande att Helsingfors skulle göra anspråk på sydvästra Sibbo med motiveringen att Sibbo motsatt sig en förlängning av östmetron.

En månad efter beslutet om automatiseringen av metron gjorde stadsfullmäktige sin framställning om ändring i kommunindelningen. Stadsfullmäktige i Esbo beslöt i september samma år att bygga den så kallade västmetron. Det är ingen hämlighet att beslutet togs under påtryckningar och att fallet Sibbo framhölls som ett varnande exempel. Frågan är i vilken mån beslutet om en automatisering av metron underlättade Esbos beslut. Utan en automatisering blir de nya metrostationerna i Esbo mycket dyrare, eftersom en automatiseringen skulle möjliggöra att man kan bygga peronger för två vagnpar istället för tre. Även en förlängning av östmetron blir dyrare och mindre ändamålsenlig utan en automatisering.


This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helsinki_Metro_train_stops_here.jpg 


Google+ Followers