Eftertraktad korvkiosk. Den 1 oktober 2008


Bl.a. Helsingin Sanomat berättade igår att Sibbo är den tredje mest barnavänliga kommunen, medan Helsingfors placering i denna kategori är 298. Nurmijärvi placerade sig på delad 53. plats och Esbo på 43. plats. I samband med sin nyhetsartikel med rubriken "Sipoo on Suomen kolmanneksi lapsiystävällisin kunta" publicerade Helsingin Sanomat igår en bild från Zachrisbackens skolcentrum, som ligger i området som enligt statsrådets beslut skall inkorporeras med Helsingfors. Även MTV3 visade igår i sitt inslag om den aktuella nyheten bilder från Zachrisbacken.

I Helsingfors ser man det som ett allvarligt problem att (bättre bemedlade) barnfamiljer söker sig bort från huvudstaden. Visst finns det ekologiska skäl att kritisera det så kallade Nurmijärvi-fenomenet, men bakom kritiken finns det även avundsjuka. Inkorporeringen av sydvästra Sibbo handlar i högsta grad om att ge Helsingfors möjligheter att locka till sig barnfamiljer som vill bo i egnahemshus utanför stan. Situationen skulle för Helsingfors del bara ha förvärrats, ifall Sibbo kommun fått förverkliga sina egna planer för Östersundom.

Helsingfors förhopningar för inkorporeringen framgår ur Yles valmaskin eller kandidattest, som öppnades i går. Påstående nummer två för kandidaterna lyder "Eftersom det är bostadsbrist i Helsingfors måste vi främst bygga våningshus i sydvästra Sibbo." Av 684 kandidater har endast 32 eller under 5 % svarat att de är "helt avsamma åsikt". Av Sfp:s kandidater är det bara Petri Viglione som är helt av samma åsikt. Det är lika så endast en samlingspartist som har meddelat att hon är "helt av samma åsikt". Samlingspartisten Hanna Lähteenmäki motiverar dock sitt svar med att säga att "Perheille tulee taata hyvä asuminen ja asuinalueet Helsingissä." Att flera gröna, vänsterförbundare och socialdemokrater huvudsakligen främst vill bygga våningshus överaskar inte. Däremot är det anmärkningsvärt att även tre centerpartister främst vill bygga våningshus i sydvästra Sibbo.

Hela 123 kandidater är helt av annan åsikt då det gäller påståendet att man främst bör bygga våningshus i sydvästra Sibbo. Bland de kandidater som meddelat att de är helt av annan åsikt hittar man Mari Kiviniemi (c), som ger följande motivering: "Sipoon erityispiirteitä pitää kaavoituksessa kunnioittaa.Siksi alueelle pitää rakentaa pääsääntöisesti pientaloja." Även Jan Vapaavuori (saml) är helt av annan åsikt. Hans motivering är följande: "Helsinkiin tarvitaan sekä kerrostaloja että pientaloja. Esimerkiksi Jätkäsaari sopii hyvin kerrostaloja varten kun taas Lounais-Sipooseen sopii loistavasti uudenlaista kaupunkimaista pientalotuotantoa." Man kan frågasig varför Vapaavuori alltid överdriver när det gäller sydvsästra Sibbos förträfflighet. Även Rakel Hiltunen (sdp) uppger sig vara helt av annan åsikt, fastän hon ger följande motivering: "Alueelle tulee rakentaa pääosin pientaloja. Lisäksi pieniä kerrostaloja. Koko alue tulee suunnitella ekotehokkaaksi ja julkiseen liikenteeseen tukeutuvaksi."

Liksom stadsstyrelseordförande Suvi Rihtniemi (saml) och stadsplaneringsnämndens ordförande Maija Anntila (sdp) har Osmo Soininvaara svarat (grön) att han endast är delvis av samma åsikt. Av Soininvaaras kommentar framgår väl att det strukturella problemet inte ligger iöster, utan i väster och norr: "Se on sopiva tiiviiden puutarthakaupunkienmallialue, joka osoittaa sekä espoolaisille että nurmijärveläisille, ettei pientaloasumisen tarvitse olla liikenneyhteyksiltään ja palvelutasoltaan huonoa. Toki pari kerrostaloakin mahtuu."

Kandidaterna i Helsingfors får även ta ställning till påståendet "Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda ska gå samman till en metropol i internationell klass." Påståendet verkar en aning vinklat. Vad har den "internationella klassen" (kansainvälinen mittaluokka) med saken att göra. En sammanslagning skulle inte i högre grad göra Helsingfors till en metropol av internationell klass. Tvärtom är det just det faktum att staden består av flera kommuner som ger anledninga att tala om Helsinki Metropolitan Area. Socialdemokraternas gruppordförande professor Kai Kalima är en av de få kandidater som kommenterat (en del av) påståendena även på svenska. Påståendet att Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda ska gå samman kommenterar han på den svenska kandidattesten med att säga att "Jag skulle förena också hela Sibbo kommun till Helsingfors." På den finskspråkga valmaskinen är hans kommentar följande: "Näin olisi pitänyt tehdä jo 20 vuotta sitten. Kyläpahasilla ja nakkikioskeilla ei pärjätä kovassa kansainvälisessä kilpailussa." (Jfr "Inte en tum ger vi efter! Den 29 november 2006" och "Frågor större än en korvkiosk. Den 17 september 2008".) Kalima och Helsingfors talar om internationell konkurrens, men stadens problem är främst att man klarar sig dåligt i tävlingen om barnfamiljer. Här tyck småskaligheten vara trumf. Helsingfors behöver inte sydvästra Sibbo för att kunna konkurrera med andra metropoler, men kanske nog för att klara sig i tävlingen med korvkiosker.

Helsingin Sanomat har idag öppnat sin valmaskin. För Helsingforskandidaternas del lyder fråga nummer 17 "Pitäisikö Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen yhdistää?" Även här har kandidaterna möjlighet att kommentera fritt. Kalima säger i sin kommentar att "Samaan kokonaisuuteen pitäisi lisäksi saada Sipoo, joka on olennainen osa Helsingin seutua ja jonka olemassaoloa itsenäisenä korpialueena ei voida perustella nykyisessä asuntotilanteessa." Fråga nummer två lyder "Sipoon lounaiset osat ja Vantaan Västerkullan kiila liitetään Helsinkiin ensi vuoden alussa. Miten aluetta pitäisi pääasiassa rakentaa?" Kalimas kommentar lyder enligt följande:

"Sipoon puolelle jäi vielä 901 hehtaaria Helsingin kaupungin omistamaa maata, joka Sipoon loppuosan myötä pitäisi liittää Helsinkiin ja rakentaa myös townhouse- ja omakotitalovaltaisesti. Helsinkiin verrattuna SIPOO ON NAKKIKIOSKI. "

Av de "901 hektar" mark som den socialdemokratiska fullmäktigegruppens ordförande tror att Helsingfors ännu äger i den återstående delen av Sibbo ligger största delen djupt inne i Sibbo storskog och på öar i havet. (Jfr "Niohundra och en hektar. Den 12 februari 2008".) I sin insändarartikel "Rajansiirtopäätös on helsinkiläisille veronmaksajille paitsi epäoikeudenmukainen myös alueellisesti torso" i Helsingin Sanomat den 9 juli 2007 skrev Kalima själv att "Sipoon saarista Helsingin kaupunki omistaa Itä-Helsingin edustalla sijaitsevan Eestiluodon (43 hehtaaria), kaupunkilaisten hyvin tunteman Kaunissaaren (43 ha), pääosan Granöstä (136 ha) ja Husön (72 ha)." (Se "Kalima fortsätter hota. Den 10 juli 2007".) Estlotan och Fagerö ligger i den yttre skärgården. Husö är dock inte en ö, utan en udde som ingår i det område som enligt statrådets beslut ansluts till Helsingfors. Kalima, som är viceordförande i fastighetsnämnden, borde även veta att Helsingfors stad under detta år bytt bort tiotals hektar mark i Sibbo storskog mot öar utanför Helsingfors. (Se t.ex. "Tabben och Tobben. Den 24 juni 2008" och "Granö by. Den 18 juli 2008".) Dessutom har Sibbo beviljats rätten att inlösa 57 hektar Helsingforsägd mark i Nickby.

Sfp har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Stefan Wallin: Nej till tvångssammanslagningar i huvudstadsregionen!" FNB/Hbl har har i en något omarbetad form publicerat meddelandet under rubriken "Wallin emot tvångsfusioner i huvudstadsregionen".

Google+ Followers