Käpp? Den 10 oktober 2008

"Sibbofallet" kommer ständigt på tals då man diskuterar en eventuell sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen. Senast idag har Sfp:s ordförande Stefan Wallini ett tal på partistyrelsemötet uppmärksammat fallet Sibbo, eller snarare den aktuella ronden i fallet Sibbo. Jag citerar ur Wallins tal:

>>I huvudstadsregionen pågår en kapprustning mellan partier om vem som vill bygga den största kommunen och med vilka metoder. Inte bara tvistar man om de rättmätiga ersättningarna för de områden Sibbo tvingas ge upp som en del av detta spel. Också förslag om nya tvångslösningar kastas fram - samtidigt som man i tevedebatterna nog lovsjunger den kommunala självbestämmanderätten, sådär i princip.

Vi har dubbelspel på gång. Lokalpolitiker i huvudstadsregionen kämpar för sin kommuns rätt att bestämma över sina egna öden - samtidigt som deras beslutsfokuserade rikspolitiker i samma parti på andra sidan kommungränsen dundrar på med tvångslösningar.<<

Svenka folkpartiet har även publicerat ett "Plock från partistyrelsens allmänpolitiska diskussion." Jag plockar i min tur ur plocet:

>>Sfp:s vice ordförande Christel Liljeström förundrade sig över motiven bakom minister Mari Kiviniemis (c) uppmaning att Sibbo skall föra tvisten om ekonomisk ersättning av Helsingfors till domstolen. Kan det vara så att minister Kiviniemi försöker få en käpp för att tvinga fram en fusion i huvudstadsregionens fyra kommuner?<<

En specialupplaga av Medborgarbladet kom idag genom postluckan. I tidningen ingår en förkortad version av ställningstagandet "Sibbo har rätt till skälig ersättning". Även i den förkortade versionen av ställningstagandet, som togs av Sfp i Nyland, heter det att "Sättet på vilket Helsingfors stad behandlar sina grannar är oacceptabelt." Man kunde tillägga att inte heller Kiviniemis uttalanden är acceptabla.

Yle (Nyheter/ mellannyland) har idag publicerat en notis med rubriken "Sibbobor ska skötas i Östra centrum".

Google+ Followers