Kommunministern tvår sina händer. Den 4 oktober 2008


Kommunminister Mari Kiviniemi har varit på valmöte i Zachrisbackens skolcentrum. Med sig hade hon miljöminister Paula Lehtomäki, som numera bor i Östersundom, samt några centerpartistiska kommunalvalskandidater från Helsingfors. Publikframgången uteblev dock, men Borgåbladet var på plats och har gett Kiviniemis besök desto större utrymme. Huvudnyheten på första sidan i dagens tidning har rubriken "Rättegång enda alternativet, anser kommunminister". I tidningen hittar man artiklar och notiser med rubrikerna "Barnen skall inte behöva oroa sig över gränsbråket", "'Ingen idé att Sibbo hämnas på barnen'", "Ingen kommentar om ersättningar" och "Ersättningar till rätten?" På Internet publicerade Borgåbladet redan igår en nyhetstext med rubriken "Ta en rättegång säger kommunministern". (Se "'Det bästa är att ta en rättegång'. Den 3 oktober 2008".)

Enligt Borgåbladet tycker Kiviniemi att grälet mellan Sibbo och Helsingfors blivit barnsligt och anserer att det är bäst att ta en rättegång. Kiviniemi tycker inte heller att det är någon idé att "Sibbo hämnas på barnen". Det märkligaste uttalandet står dock Antero Alku för. Alku är Laura Kolbes suppleant i stadsplaneringsnämnden och uppställd som kandidat i kommunalvalet. Nästa månad skall stadsplaneringsnämnden diskutera principerna för utvecklandet av det annekterade området. Jag citerar ur artikeln "'Ingen idé att Sibbo hämnas på barnen'":

>>-Många politiska val måste göras. Nu finns det en mängd fågelskyddsområden här. Vi måste fatta beslut vilka som ska finnas kvar, säger han och miljöministern bredvid honom protesterar inte.<<

Hoppsan. Vill Alku och stadsplaneringsnämnden göra Nutura-områden till bostadsområden? Vet Alku inte att de aktuella fågelvikarna i Östersundom omges av otillgängliga, vassbevuxna sankmarker? (Se "Östersundoms fågelvatten. Den 1 juni 2008".) Om en suppleant i stadsplaneringsnämnden , som under en stor del av år 2007 vikarierade Kolbe, fortfarande har en fullständigt skev bild av den "färdiga tomtmarken" i Östersundom, kan man inte förvänta sig att de ansvariga ministrarna som röstade för en annektering har haft någon som helst realistisk bild av området.

Google+ Followers