Ingen nationalpark, ingen metro. Den 11 oktober 2008


ag har redan i inläggen "'Det bästa är att ta en rättegång'. Den 3 oktober 2008", "Kommunministern tvår sina händer. Den 4 oktober 2008" och "Statsandelar. Den 9 oktober 2008" uppmärksammat kommunminister Mari Kiviniemis besök i Östersundom för en dryg vecka sedan. I torsdagens nummer av Sipoon Sanomat ingår ett par artiklar som direkt anknyter till besöket. På tidningen webbplats finns en fökortad version av artikeln "Lounais-Sipoota suunnitellaan jo asukkaita kuulematta". Här citerar jag ur den längre verionen:

>>Helsinki aikoo lyödä lukkoon Lounais-Sipoon tulevaisuuden suuntaviivatalueen asukkaita kuulematta.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päättää alueen kaavoituksen periaatteista marraskuussa, vaikka asukkailta ei ole kysytty rakentamiseen mielipidettä.
Asukkaiden kuuleminen ei ole lain mukaan pakollista kaavatyötä edeltävässä suunnitteluvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia on kuultava vasta varsinaisessa kaavoituksessa, jonka Helsinki voi aloittaa Sipoossa vuodenvaihteessa, kun alue siirtyy sen omistukseen. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa istuva Antero Alku myöntää, että tilanne on nurinkurinen.
– Kaupunkisuunnittelulautakunnassa voi olla marraskuussa edessä pattitilanne, kun isoista poliittisista periaatteista pitäisi päättää asukkaita kuulematta.<<

Vad som inte tas upp i artikeln är planeringens och delgeneralplanens beroende av landskapsplanen. Ingen torde veta vilka de juridiska villkoren är. Även denna fråga lämnades öppen då statsrådet tog beslutet i Sibbofrågan. I sin utredning förutsätter Pekka Myllyniemi visserligen att Östra Nylands landskaps förbund sammanslås med Nylands landskapsförbund, men detta förslag till sammanslagning var väl olämpligt att uppmärksamma, då kommunindelningsutredaren var medlem i landskapsstyrelsen för Nylands förbund. I sitt tal vid bostadsmässan i Vasa den 5 augusti sade biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä att "Helsingin ja Vantaan itäosien tulevaisuus määritellään maakuntakaavojen sekavuudet ohittavalla uudella yhteisellä yleiskaavalla." Frågan är om tillvägagångssättet är lagligt.

I artikeln i Sipoon Sanomat säger Antero Alku, som är supleant i stadsplaneringsnämnden att inga färdiga planer har gjorts, men hans partikamrat miljöminister Paula Lehtomäki antyder någonting annat. Jag cietarar:

>>Lehtomäki myöntää, että runsaan rakentamisen sovittaminen Sipoonkorven kylkeen ei ole ongelmatonta.
– Katsoin juuri karttaa, eivätkä suojelu- ja rakentamisalueet näyttäisi kuitenkaan menevän pahasti päällekkäin.<<

Även Sipoon Sanomat har noterat Alkus märkliga uttalande om Östersundom fågelvatten. (Jfr "Kommunministern tvår sina händer. Den 4 oktober 2008".) Jag citerar:

>>– Kysymys kuuluu: linnut vai ihmiset. Sipoossa on paljon luontoalueita, mutta tilanne tulee muuttumaan, keskustan vaalitilaisuudessa Sakarinmäen koululla viime viikolla puhunut Alku arvioi.
Kansallispuistoa ei ole tulossa.
Tilaisuuteen osallistunut keskustan varapuheenjohtaja ja ympäristöministeri Paula Lehtomäki tyrmäsi lopullisesti Sipoonkorven kansallispuistohankkeet.
– Kansallispuistoa ei ole tulossa. Natura-alueet otetaan kuitenkin huomioon rakentamista suunniteltaessa, se kun on pikku pakko, Lehtomäki rauhoitteli.<<

För De gröna och speciellt för gruppordförande Otto Lehtipuu har möjligheten att grunda en nationalpark i Sibbo storskog varit huvudargumentet för en ändring i kommunidelningen. Om Lehtomäki har rätt om nationalparken, får de gröna stå med lång näsa. Men det är många andra som både låtit sig luras och själva ljugit i fallet Sibbo.

Sipoon Sanomat nämner i artikeln att största delen av den byggbara marken är i praviat ägo ("lähes kaikki on yksityisomistuksessa"). Det förefaller som om konstaterandet är antingen Alkus eller Lehtomäkis, men åtminstone stämmer konstaterandet överens med verkligheten. Då Helsingfors lobbade för en inkorporering påstod man dock att staden redan äger marken. Högsta förvaltningsdomstolen motiverar rentav sitt beslut i fallet Sibo med att "vid en förhandsbedömning har äganderätten till marken ... en faktisk betydelse för den tid som en planläggningsprocess tar i anspråk och realiseringen av planerna". I artikeln i Sipoon Sanomat konstateras det att "Helsingillä voi olla Lounais-Sipoossa ... vielä monta mutkaa edessään rakennusmaan hankinnassa." Men visst äger även Helsingfors mark, som åtminstone i teorin kan bebyggas. Sipoon Sanomat har även talat med Jani Seppälä, som inte torde ha varit på Centerns valmöte i Östersundom. Jag citerar vidare:

>>Rakentamisen kannalta houkuttelevimmat, suojelemattomat luontoalueet sijaitsevat Sipoonkorven eteläpuolella, jossa Helsinki omistaa jo nyt maata. Niistä ainakin osa säästynee silti rakentamiselta myös rajansiirron jälkeen, arvioi ylitarkastaja Jani Seppälä Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
– Voi olla, että osan alueista siirtymisestä valtiolle neuvotellaan, Seppälä sanoo.<<

Den andra artikeln i Sipoon Sanomat har rubriken "Keskusta haluaa uudesta Helsingistä autottoman omakoti-idyllin". Jag återger här de inledande raderna:

>>Lounais-Sipooseen nousee tulevaisuudessa noin 40 000 asukkaan tiivis pientaloalue, josta työmatkat taittuvat metrolla tai ratikalla.
Näin maalailee keskusta, joka pyyhälsi puolueista ensimmäisenä Helsingille siirtyvälle alueelle kuntavaalitilaisuuteen kahden ministerin voimin.<<

Jag noterar speciellt att man här talar om arbetsresor "metrolla tai ratikalla". Längre fram i artikeln heter det att "Varsinainen kaavatyö Lounais-Sipoossa aloitetaan talvella joukkoliikenneselvityksillä, joissa kartoitetaan, mitä metron tai pikaraitiotien rakentaminen maksaisi alueelle." I inläggen i inläggen "Metrolinje längs väg 170. Den 13 september 2008", "Trojansk häst. Den 29 september 2008" och "Snabbspårvägsförbindelse istället för metro? Den 7 oktober 2008" har jag tidigare föreslagit att Helsingfors utreder en snabbspårvägsförbindelse som att alternativ till Sibbometron. I Helsingfors opublicerade utredningen "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", som förvaltningsdirektör Eila Ratasvuori sände inrikesministeriet den 18 oktober 2006 och som Pekka Myllyniemi har plagierat, redogjorde Helsingfors redan för kostnaderna för en metrolinje: Det nya banavsnittet på 6,3 km skulle med fyra stationer kosta 140 - 150 miljoner euro. Liksom även Myllyniemi konstaterar i sin rapport skulle Sibbo inte ha råd att bygga metrolinjen, varför sydvästra Sibbo måste anslutas till Helsingfors. Att Sibbo motsatt sig en metrolinje var även Myllyniemis (av Jussi Pajunen levererade) bevis på Sibbos ovilja till samarbete. (Se "Bevis på reservation. Den 23 juli 2007".) Nu är man i Helsingfors beredd att avstå från metrolinjen innan inkorporeringen ens hunnit förverkligas.


De Gröna i Nyland har idag på eftermiddagen med anledning av de ovanciterade artiklarna i Sipon Sanomat publicerat ett meddelande eller ställningstagande med rubriken "Vihreiden Helsingin ja Uudenmaan piirien puheenjohtajat Paula Lehtomäelle - luonnonsuojelu ei ole mikään 'pikku pakko'". Helsingforsdistriktets ordförande Ville Ylikahri har publicerat pressmeddelandet på sin blogg under rubriken "Ympäristöministeri Lehtomäki haluaa tuhota Sipoonkorven". Ylikahri påpekar att meddelandet är fritt att publicera, så jag publicerar det i sin helhet.

>>VIHREIDEN HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT PAULA LEHTOMÄELLE – LUONNONSUOJELU EI OLE MIKÄÄN "PIKKU PAKKO"

Vihreiden Uudenmaan ja Helsingin piirien puheenjohtajat Anna-Stiina Lundqvist ja Ville Ylikahri ihmettelevät ympäristöministeri Paula Lehtomäen tuoreita Sipoonkorpi-lausuntoja. Lehtomäki tyrmää (Sipoon Sanomat 9.10.) yksiselitteisesti kansallispuistohankkeen ja kutsuu Natura-alueiden huomioon ottoa rakennusvaiheessa “pikku pakoksi.” Keskustan vaalitilaisuudessa puhunut Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Antero Alku puolestaan totesi, että “Sipoossa on paljon luontoalueita, mutta tilanne tulee muuttumaan”.

- Sipoon kaavoitusprosessi on käynnistynyt ilman asukaskuulemisia, joita Vihreät pitävät demokraattisen ja avoimen päätöksenteon lähtökohtana. Turha hätiköinti kaavoitushankkeessa ei suojele sen kummemmin lintuja kuin ihmisiäkään, joiden välillä Antero Alku näkee vastakkainasettelun. Vaikka kuuleminen ei vielä tässä vaiheessa ole lain mukaan välttämätöntä, ei sen poisjättäminen ole omiaan kasvattamaan liitosalueen asukkaiden luottamusta uuden kotikaupunkinsa päätöksentekoon, sanoo Uudenmaan Vihreiden puheenjohtaja Anna-Stiina Lundqvist.

Sipoonkorven asema Nuuksion tapaan osana pääkaupungin viherkehää on korkea aika turvata. Ministeri ei voi myöskään noin vain sivuuttaa eduskuntaan jätettyjä useita puoluerajat ylittäviä laki- ja talousarvioaloitteita kansallispuiston perustamisesta. Kansallispuistoon on pyrittävä liittämään pääosa Porvoon moottoritien pohjoispuolella olevista niistä Helsingin omistamista alueista, jotka on varattu suojelu-, virkistys- tai MU-alueiksi Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa ja Vantaan yleiskaavassa. Kaupungin omistamat alueet on liitettävä kansallispuistoon joko hankkimalla ne valtiolle tai siten, että ne jäävät Helsingin omistukseen.

- Metsähallitukselta olisi pikimmiten saatava virallinen ja riittävän laaja rajaus suojelualueesta. Rajauksen tulee taata sekä luonnon monimuotoisuus että virkistyskäytön mahdollisuudet Sipoonkorvessa myös jatkossa, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Ville Ylikahri päättää.<<

Google+ Followers