Förvaltningskultur. Den 25 oktober 2008


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Pajunen tror inte på kompromiss i Sibbofrågan". Rubriken på tidningens webbplats är "Domstol väntar i Sibbofrågan". I artikeln i själva tidningen heter det att "Ifall Helsingfors inte på måndag meddelar förhandlingsvilja, går Sibbo till domstol." Att Helsingfors skulle meddela förhandlingsvilja ser dock högst osannolikt ut, för till Borgåbladet säger stadsdirektör Jussi Pajunen att Sibbos brev (se "Brev. Den 14 oktober 2008" och "Politisk domstol. Den 15 oktober 2008") till medlemmarna i Helsingfors stadsstyrelse inte behandlas på stadsstyrelsemötet i måndag. Enligt Pajunen hann inte brevet, som sädes den 15 oktober och som på på Internet kunde läsas redan den 14, fram i tid, utan har "först nu" getts över till stadens jurister! Enligt överborgmästaren hör det inte till Helsingfors förvaltningskultur att politiker blandar sig i tjänstemannaberedningen... Behandlingen av Sibbos brev till stadsstyrelsemedlemmarna finns inte med på föredragningslistan, inte heller på tilläggslistan. Till saken hör att Sibbo adresserade brevet direkt till stadsstyrelsemedlemmarna, då förhandlingarna på tjänstemannanivå avslutats utan resultat. Det är visserligen stadsdirektören som gör upp föredragningslistan för stadsstyrelsemötet, men stadsstyrelsens ordförande borde väl ha klarat av att få med ärendet, ifall Helsingfors beslutsfattare verkligen var intresserade av att uppnå en överenskommelse om Helsingfors ersättning till Sibbo.

Kommunstyrelseordförande Christel Liljeström säger till Borgåbladet direkt att Helsingfors använder byråkratin som en dimridå att dölja sig bakom. Själv undrar jag ändå om inte situationen förändrats på måndag, då kommunalvalet är bakom och den kontroverisiella frågan är lättare att diskutera. Pajunen säger dock till Borgåbladet - såvida han citerats rätt - att det inte är möjligt att nå en kompromiss och att ärendet nog måste gå till Högsta förvaltningsdomstolen. Före HFD väntar dock Helsingfors förvaltningsdomstol.

Fallet Sibbo

Google+ Followers