Politisk kultur. Den 9 juni 2008


senaste nummer av Medborgarbladet inår en text med rubriken "Rättvist i kommunalvalet". Artikeln innehåller ingenting nytt, men jag citerar ändå:

Kommunalvalet kommer för sfp:s del att präglas av det rättvisemärke sfp nu tagit i bruk.
– För att ta ett typiskt exempel som vi alla kommer ihåg: tvångsannekteringen av Sibbo kan aldrig få sfp:s rättvisemärke. Den strider mot sfp:s och många människors rättviseuppfattning.

Det hör till det demokratiska systemet att partier som står bakom orättvisa beslut eller beslut som bara annars ogillas av väljarna kan bestraffas i kommande val. Fallet Sibbo torde lika väl inte medföra att övriga partier i kommunalvalet förlorar massivt med röster till Sfp. Dylika effekter av fallet Sibbo kan på sin höjd iaktas i Sibbo, där Samlingspartiet just nu är ett föga populärt parti.

Själv är jag inte så upprörd över statsrådets "orättvisa" Sibbobeslut i sig. Det som främst upprör mig och som ger mig motivation att fortsätta skriva denna blogg är sättet på vilket beslutet bereddes och sedan godkändes av högsta förvaltningsdomstolen.

Fallet Sibbo visar att den politiska kulturen från Kekkoneneran lever kvar. Jag tror inte att Sfp har makten att ändra på denna konsensuskultur, där nyckelpersoner i det fördolda kommer överens om viktiga beslut innan besluten officielt börjar beredas. Däremot skulle medierna ha makt att förnya den politiska kulturen, vilket härvan kring valfinansieringen visar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar