Regeringsparti. Den 8 juni 2008


Stefan Wallin lyfte i sitt tal vid Sfp:s partidag i Åbo igår än en gång fram fallet Sibbo. Jag citerar ur talet:

Under den pågående valperioden har grundläggande värderingar ställts på prov – också sådana vi trodde att saknade politisk prislapp. För ett knappt år sedan mättes värdet på den kommunala självbestämmanderätten när Helsingfors stads annektering av Sibbo fick sin politiska välsignelse.

Här är repetition på sin plats – eftersom det också handlar om viktig politisk konsumentupplysning: Svenska folkpartiet, rättspartiet, var det enda parti som på alla nivåer hade samma åsikt: i Sibbo, i Helsingfors, på landskapsnivå och i regeringen. Vi sade nej till tvångsannekteringen. Och det är vi stolta över.

Ett regeringsparti bär i princip det politiska ansvaret för regeringens beslut. På sätt och vis agerar Sfp nu som ett oppositionsparti när det gäller Sibbobeslutet. Eftersom Sibbobeslutet var ett administrativt beslut, bär regeringen dock inte kollektivt ansvaret för detta beslut. De ministrar som meddelade avvikande åsikt bär inte heller juridiskt ansvar för beslutet. Själv skulle jag gärna se att Sfp inte bara tog åt sig äran över att ha försvarat den kommunala självbestämmanderätten i Sibbofrågan. Sfp kunde gärna även hjälpa till att uppmärksamma myglet som resulterade i att så väl statrådet som HFD goodkände annekteringen. Men det är kanske för mycket begärt av ett regeringsparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar