Tre ordföranden. Den 5 juni 2008


Mediernas agressivitet i härvan kring valfinansieringen överraskar. Trots att politiker från de flesta partier har gjort sig skyldiga till bristfälliga redovisningar av valbidrag, har härvan delvis gjorts till en fråga om regeringens trovärdighet. Oppositionen har hejat på då drevet gått mot statsministerpartiet. Annat var det i fallet Sibbo, där huvudoppositionspartiet hela tiden stött regeringens inofficiella linje. Den nu aktuella härvan kring valfinansieringen bleknar i jämförelse med det mygel som i anslutning till fallet Sibbo bedrivits vid kommunavdelningen vid inrikesministeriet/finasnministeriet.

Att myglet i fallet Sibbo fick pågå utan att medierna börja gräva kan förklaras på flera sätt. En förklaring är att ordförandena för de tre stora partierna på förhand - av förekommen anledning - hade kommit överens om att stöda en inkorporering. Att Matti Vanhanen och Eero Heinäluoma stödde en ändring av kommunindelningen kunde medierna berätta redan i juni 2006. Efter statsrådets beslut i juni 2007 avslöjade Jussi Pajunen att även Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen från första början hade varit införstådd. (Se "Även Katainen var införstådd. Den 7 november 2007".) Efter att Heinäluoma i juni 2006 hävdat att inkorporeringen stämmer överens med "regeringens allmänna linje", har Heinäluoma hållit låg profil i Sibbofrågan. Heinäluoma försökte senare även hitta andra lösningar gällande Helsingfors påstådda behov av tomtmark. Lika väl har överenskommelsen mellan partiordförandena för de tre stora partierna utgjord ett skydd för de ministrar och tjänstemän som myglat i anslutning till fallet Sibbo. Från och med SDP:s partikonferens, som börjar idag, sitter endast två av de tre partiordförandena kvar.

Tags: | Edit Tags

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar