Kommunindelningsutredare. Den 20 november 2009

Finansministeriet har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Osmo Soininvaara och Markku Lehto kommunindelningsutredare för Lahtisregionen". Enligt pressmeddelandet har förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi idag utnämnt politices licentiat Osmo Soininvaara till huvudansvarig utredare och politices doktor Markku Lehto till biträdande kommunutredare. Lehto har tidigare varit bl.a. ordförande för arbetsgruppen för beredning av social- och hälsovårdstjänster i samband med KSSR. Soininvaaras mandatperiod börjar idag och han får ett drygt år på sig att tillsammans med Markku Lehto utreda förutsättningarna för sammanslagningar av kommuner i Lahtisregionen. Yle berättade redan i september att Soininvaara och Lehto var aktuella som utredningsmän, men de berörda kommunerna måste få tid på sig att höras. Det var bara i fallet Sibbo som man inte ansåg det nödvändigt eller möjligt att ge Sibbo kommun tid för att höras. Nedan en insändare i Sipoon Sanomat från år 2001:Ledaren i dagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Fennomanin lever och frodas i bloggosfären". Att fennomanin frodas på nätet har vi som på nätet följt med fallet Sibbo minsann fått iakta, men de kränkande fennomanska åsiktsuttringarna som Sibboborna och finlandssvenskarna fick utstå i samband med Sibbofrågan förefaller relativt milda jämfört med kommentarerna till artikeln "Ruotsinkielisten nokkanainen: Ahvenanmaa saattaa irrottautua Suomesta", som Helsingin Sanomat publicerat idag.


Google+ Followers