Östersundom gård. Den 23 november 2009

I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en helsidesartikel med rubriken "Gården från år 1347 får snart metron till granne". Hbl har torde dock inte kommit över någon inside information vad medtroutredningen beträffar. I artikeln berättas bl.a. att Helsingfors stad i år har förvärvat sammanlagt 20 hektar innanför inkorporeringsområdet, medan staden tidigare ägde 950 hektar. I artikel säger Matti Visanti från Helsingfors stadsplaneringskontor vidare att "Östersundom är ett framtidsprojekt så det brådskar inte." Så har man medgett det. Andra visor hörde man för ett par år sedan.


Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Grundlagsdomstol vinner inte gehör". I sin artikel "Sipoo-päätös rikkoi itsehallintoa vastaan" i Helsingin Sanomat den 17 februari 2008 hävdade Kaarlo Tuori att Sibbo-beslutet strider mot grundlagen och lade samtidigt fram ett förslag om en grundlagsdomstol. (Se "Frågor större än en korvkiosk. Den 17 februari 2008".) Det kan påpekas ett HFD i sitt avgörande i fallet Sibbo refererar till ett ställningstagande som gjorts av riksdagens grundlagsutskott.


Google+ Followers