Revideringar. Den 21 november 2009

Det heter att historien skrivs av segrarna, men riktigt så enkelt är det inte. Olika versioner av historien berättas parallellt med varandra, speciellt i vår postmoderna tid. Processer kan gestaltas ur olika perspektiv och värderas utgående från olika etiska och ideologiska grundval. Historien kan skrivas på många olika sätt, men det finns hållbara tolkningar och tolkningar som inte är förenliga med tillgängliga källor. Historien om fallet Sibbo har ännu inte skrivits, men t.ex. på Wikipedia har inkorporeringen redan nu satts in i ett historiskt sammanhang. I princip kan vem som helst påverka hur inkorporeringen av sydvästra Sibbo behandlas på Wikipedia. Jag kommer inte själv att skriva text på Wikipedia, men jag hoppas att åtminstone någon av er som läser denna blogg deltar i historieskrivningen. Historien revideras ständigt - alldeles speciellt på Wikipedia.


Texterna på Wikipedia har sin egen historia eller historik. Fallet Sibbo behandlas på Wikipedia speciellt på sidan "Helsingin alueellinen laajeneminen" i under rubriken "Lounais-Sipoon liittäminen Helsinkiin" i avsnittet "Alueliitokset". Den första versionen av sidan "Helsingin alueellinen laajeneminen" är från den 2 september 2005. Användaren Trainthh lade den 12 januari 2009 till det korta avsnittet "Kuntauudistus". Redan den 21 juni 2006 lade samma användare till avsnittet "Esitys Länsi-Sipoon liittämisestä Helsinkiin" efter det ovannämnda avsnittet. (Se bilden ovan.) En användare i Tusby med med IP-adressen 88.112.101.221 redigerade avsnittet den 24 juni 2006, så att avsnittet nu började med satsen "Helsingin maailmanvalloituspolitiikka sai uutta vauhtia, kun kaupunginvaltuusto päätti 21. kesäkuuta 2006 ehdottaa valtioneuvostolle että Länsi-Sipoosta liitettäisiin 5 000 hehtaarin alue ja Kaakkois-Vantaasta 200 hehtaarin suuruinen alue Helsinkiin." (Se bilden nedan.) Användare Harriv tog bort ändringen samma dag. Samma dag lades satsen tillbaka och togs bort ytterligare en gång.Den 16 juli 2006 tillades det att "Sipoon kunta kuitenkin jyrkästi vastustaa tätä ajatusta, pitäen perustelut vähintäänkin kyseenalaisina." Den 22 oktober byttes satsen ut mot satsen "Sipoon kunta vastustaa ajatusta ja pitää sen perusteluja kyseenalaisina." Den 22 november 2006 tillades att "Marraskuussa 2006 julkaistussa mielipidekyselyssä lähes 90% sipoolaisista vastustaa liitosta ja vain 4% hyväksyy sen." Den 28 juni 2007 tillades det att "Valtioneuvosto hyväksyi Helsingin ehdotuksen Sipoon länsiosien liittämisestä itseensä 28. kesäkuuta 2007. Liitos toteutetaan vuoden 2009 alussa." Den 28 juni 2007 tillades ytterligare "mikäli Korkein hallinto-oikeus ei hylkää asiasta todennäköisesti tehtäviä valituksia. Ainakin Sipoon kunta on ilmoittanut valittavansa päätöksestä". Samma dag omnämndes även utredningsman Pekka Myllyniemi för första gången. Den 25 luli ersattes rubriken "Esitys Länsi-Sipoon liittämisestä Helsinkiin" med rubriken "Länsi-Sipoon liittäminen Helsinkiin". Samma dag ändrades rubriken ytterligare till "Lounais-Sipoon liittäminen Helsinkiin". Den 21 september 2007 anslöt en användare i HOAS nät i Helsingfors avsnittet "Lounais-Sipoon liittäminen Helsinkiin" till ett längre avsnitt med rubriken "Alueliitokset" , medan avsnittet "Kuntauudistus" förblev ett eget avsnitt.


Redan den 15 januari 2008 noterades det på Wikipedia att "15. tammikuuta 2008 Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset." Samma dag byttes satsen "Laajeneminen tapahtuu 1.1.2009" ut mot satsen" ut mot satsen "Tämän paiseen laiton ja valitettava leviäminen tapahtuu 1.1.2009", men ändringen togs tillbaka två minuter senare. Den 17 januari 2008 förlängdes avsnittet om "Lounais-Sipoon liittäminen Helsinkiin" betydligt av en anonym användare. Den 30 januari 2008 gjorde användaren MPorciusCato ytterligare ett större tilläg om HFD:s avgörande. Den 23 maj 2008 tog en anonym användare i Tusby på IP-adressen 88.112.104.120 bort avsnittet "Kuntauudistus" helt och hållet. Avsnittet har inte lagts tillbaka, men det är fritt fram för potentiella användare att lägga tillbaka texten eller notera kommunreformen i ett sammanhang eller det avsnitt där den hör hemma: "Lounais-Sipoon liittäminen Helsinkiin". Det gäller dock att vara saklig och hålla sig till fakta.Osmo Soininvaara, som jag skrev om i gårdagens blogginlägg, hann under sin första dag som kommunindelningsutredare skriva hela tre blogginlägg. I det sista inlägget ifrågasätter han tvångssvenskan med anledning av Karlebyfrågan.


Google+ Followers