Färdiga utredningar. Den 16 november 2009


Helsingfors stadsplaneringskontor har uppdaterat sin webbsida över utredningar om Östersundom med nya länkar till gamla utredningar. En del av dessa utredningar hade det funnits skäl att lyfta fram förut.


Google+ Followers