Oliktänkande samlingspartist. Den 29 november 2009


När Vanda stadssryrelse och stadsfullmäktige skulle ta ställning till ändringen i kommunindelningen mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda fanns det en samlingspartist som vågade framföra egna åsikter: Paula Lehmuskallio. (Se bl.a. "Avvikande åsikt. Den 9 oktober 2007" och "Påtryckningar. Den 7 april 2009".) Lehmuskallio har även haft en egen åsikt då det gällt förslaget att slå ihop Vanda med Helsingfors. I gårdagens nummer av tidningen Volt, som är en månadsbilaga till Hufvudstadsbladet, ingår fem texter under den gemensamma rubriken "Branfacklor" ("Oliktänkare: Demokrati och debatt kunde vara bättre i Finland"). En av texterna handlar om Lehmuskallio, som betraktas som en "samlingspartist som gått allena emot strömmen i metropolfrågan". Jag citerar ur texten:


"När Helsingfors planerade att kapa till sig sydvästra Sibbo diskuterade man också överlåtandet av Västerkullakilen från Vanda till Helsingfors. Redan då var
retoriken sådan att det aldrig rådde något tvivel om vilket resultatet skulle bli", säger Paula Lehmuskallio (Saml) som satt med i utredningsgruppen. ...

– Pressen på beslutsfattarna är enorm, det finns många metropolkritiska politiker men tystnaden bland dem beror på rädsla för den egna karriären. Jag är över sextio, jag har inget att vara rädd för längre. Men straffas skulle hon. ...

På Samlingspartiets gruppmöte i höstas kom frågan om metropolen upp igen. Lehmuskallio meddelade att hennes ståndpunkt står fast och att hon i varje omröstning kommer att stå för ett självständigt Vanda.
– Jag ombads lämna mötesrummet medan resten diskuterade huruvida jag skulle uteslutas ur gruppen. ...

– Det stämmer att det spekuleras om varför Mäkinen vill sälja ut Vanda, men det vill jag inte insinuera något om.Google+ Followers