Diaserie. Den 22 november 2009


Förslaget till ny kommunindelningslag har ännu under den gångna veckan behandlats i förvaltningsutskottet, där man hört Arto Sulonen i egenskap av sakkunnig. På finansministeriets webbplats har det en tid funnits en "diaserie" (presentation konverterad från ppt till pdf), som presenterar lagförslaget. Ur diaserien, som omfattar hela 86 dior, framgår förhållandet mellan lagförslaget och fallet Sibbo. Överraskningsattacker modell Helsingfors skall inte längre vara möjliga, men framför allt skall den nya lagen bättre stämma överens med avgörandet i fallet Sibbo. Då domslutet föregår lagen kan man fråga sig om inte lagförslaget även kommer att ha betydelse då frågan om ersättning avgörs. Min gissning är att lagförslaget här har en storbetydelse, fastän förvaltningsdomstolen eller HFD knappast kan refererar till den nya lagen.


Google+ Followers