Östersundomin Sipoonranta. Den 11 juni 2011Yle publicerade igår en nyhetstext med rubriken "Östersundom tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjille". I bildtexten till den andra alternativa illustrationen kan man läsa att "Rakennustyöt ovat vielä kesken Östersundomin Sipoonrannassa." Jo, byggnadsarbete pågår ännu på Storören och Lillören ("Sibbostrand"), men i stadsdelen Östersundom eller stordistriktet Östersundom kommer man inte på länge än att inleda några byggnadsarbeten. "Siponranta" eller "Sibbostrand" hör, liksom Majvik, visserligen till registerbyn Östersundom, men registerbyn heter på finska fortfaranande Itäsalmi. "Sibbostrand" ligger eller låg innanför samma detaljplaneringsområde som Björnsö, men området hör fortfarande till Sibbo. Det är därför man kommit så långt med "Sibbostrand". Även Helsingin Yrittäjät torde vara nöjd med att det dröjer med ny bebyggelse i stadsdelen och stordistriktet Östersundom. Jag citerar ur artikeln:

Kaavaluonnokseen merkitty raideliikenne aina Helsingin Mellunkylästä Sipoon Majvikiin antaa mahdollisuuden sujuvaan työliikenteeseen. Östersundom-projektin arkkitehti Matti Visantin mukaan alueelle on kaavoitettu myös tilaa isommalle teollisuudelle.

- Me yritetään näiden suurimpien liikenneväylien lähelle saada tilaa tämäntapaiselle työpaikkarakentamiselle. En tiedä itse teollisuudesta, mutta ainakin jotain siihen suuntaa. Tämä on tarpeen nimenomaan yrittämiselle ja työpaikkarakenteelle Helsingissä, Visanti kertoo.

Helsingin Yrittäjien toiveena on, että ennen kuin rakennustyöt asuntojen ja liiketilojen suhteen aloitetaan, on liikenneyhteyksien oltava kunnossa.

- Kaikki kulkuyhteydet pitää saada valmiiksi ennen kuin nämä varsinaiset liiketilat ja asunnot. Eikä sen jälkeen ruveta rakentelemaan niitä, kun huomataan että kaikki tiet on tukossa, yrittäjien puheenjohtaja Pentti Rantala täsmentää.

Yles nyhetstext föranleddes av att Helsingin Yrittäjät i onsdags publicerade ett pressmeddelande med rubriken "Yritykset Östersundomin kaavoituksessa". I meddelandet kan man bl.a. läsa följande:

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia yrityksille tarjoaa erityisesti Kehä III:n ja Uuden Porvoontien risteysalue. Logistisesti ihanteelliselle paikalle on varattu tilaa myös tuotantokäyttöön, yhteydet satamaan ja lentokentälle ovat maan parhaat.

Det aktuella området i Västersundom hörde förut helt och hållet till Vanda, men splittras nu av en oklar gräns mellan Helsingfors och Vanda. Dessutom gränsar området i flera riktningar till ett Natura 2000-område och andra naturskyddsområden. Helsingin Yrittäjät publicerade pressmeddelande tillsammans med föreningens utlåtande över utkastet till eller beredningsmaterialet för den gemensamma generalplanen för "Östersundom".
Helsingfors stadsplaneringskontor publicerade tidigare i veckan ett anbud om ett konsultarbete för "Pienyrittäjien toimintamahdollisuuksien tukeminen Östersundomin kaavoituksessa".
I inlägget "Radikal kommunreform. Den 3 juni 2011" noterade jag att Osmo Soininvaara efter att samarbetet mellan SDP och Samlingspartiet strandat i ett blogginlägg med rubriken "Pokeria Suomen suunnasta" skrev "Esimerkiksi ehdittiin jo sopia varsin radikaalista kuntauudistuksesta, jossa Paras-hankkeen hallintohimmelit olisi korvattu työssäkäyntialueisiin perustuvilla vahvoilla kunnilla." Att Soininvaara avslöjar resultat ur förhandlingar på detta sätt är problematiskt med tanke på att regeringsbasen in spe "sexpack" återupptagit samarbetet. Man kan fråga sig om det finns förutsättningar för en så radikal kommunreform som Soininvaara antyder. Å andra heter det redan i 1 § i den nuvarande kommunindelningslagen att "En kommun skall bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet".

Google+ Followers