Brister. Den 19 september 2011


Sipoon Sanomat 15.9 2011 s 3

Jag har tidigare på denna blogg i inlägget "Halvfärdiga byggnadsprojekt. Den 29 juni 2011" uppmärksammat Sibbo skärgårdsdelegations utlåtande om och kritik av utkastet till gemensam generalplan för Östersundomområdet. Skärgårdsdelegation har även gett ett utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland. I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Saaristovaltuuskunta huolissaan maakuntakaavan puutteesta". Skärgårdsdelegationen noterar bl.a. att man ur utkastet till landskapsplan lämnat bort farleden norr om Granö. Denna brist är speciellt betydelsefull med tanke på att man i utkastet till generalplan har ritat ut en bro över sundet mellan Granö och Ribbingö.

Blogger har förnyat visningen av bilderna i blogginläggen. Alla bilder i ett inlägg visas nu i något som liknar ett album då man klickar på en bild. En nackdel är att det inte direkt går att förstora bilderna, om man t.ex. vill läsa texten i en bild av en tidningsartikel. Nere till vänster om bilden finns det dock en länk till själva bilden eller bildfilen. Via denna länk kan man alltså öppna och zooma in bilden.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar