Ännu ett utlåtande om etapplandskapsplanen. Den 13 september 2011

Finlands naturskyddsförbund / Nylands miljövårdsdistrikt gav den den 31 augusti sitt utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland, "Lausunto Uudenmaan 2. vaihekaavan luonnoksesta". Jag citerar nedan ur utlåtandet:

Helsinki-Sipoo-Vantaa Östersundom

Alueelta on esitetty laajasti "raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi". Huomattavat osat näistä alueista, kuten Karhusaari, Långören, Talosaari, Ribbingö ja Kasavuoren eteläosa, kuten Porvoonväylän pohjoispuoliset Hältingträsketin ja Puroniityntien alueet eivät voi olla raideliikenteeseen tukeutuvia taajaama-alueita, koska niiden etäisyys metroon olisi liian suuri. Lisäksi Granön saareen ei vie kaavassakaan tie eikä rata, kun taas mantereeseen on 600 metriä merta. Edellä mainituista kohteista osa on luonto- ja virkistysarvojensa vuoksi taajamarakenteeseen sopimattomia: Långören, Talosaari, Ribbingö, Kasaberget, Hältingträsk (huomattava myös vesilain pilaamiskiellot) ja Granö (myös saavutettavuus mahdoton, MU-merkintä säilytettävä koko saaressa).

Östersundomin alueen viheryhteydet ovat kartalla pääosin oikeilla paikoilla, mutta aivan liian kapeita. Lisäksi maakunnallisen tason viheryhteydeksi pitää lisätä Sipoonkorven SW-osasta Hältingträskin kautta itään kulkeva ekologinen yhteys sekä Talosaaresta Kasabergetiin Porvarinlahden pohjoispuolitse kulkeva yhteys.


Den nya kommunreformen är ett av de stora diskussionsämnena just nu. Yle har idag publicerat en text med rubriken "Stora kommuner bättre eller sämre?", där man bl.a. kan läsa följande:

Det handlar också om makt.
- Om de nuvarande planerna skulle fullföljas så skulle en massa kommuner med Centermajoritet försvinna. Samlingspartiet, Socialdemokraterna och de Gröna skulle få en starkare position på det lokala planet om reformen verkställs. 

Centerns maktintressen var den huvudsakliga orsaken till att Centern i samband med den senaste kommunreformen KSSR var beredd att offra Sibbo i förhandlingar med Samlingspartiet, Socialdemokraterna och De gröna.

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Fussionsdidkussioner gror i Östnyland". I artikeln föritspår Benny Engård att "Esbo tar västra Nyland och Vanda östra."

I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår det två insändarartiklar som kommureformen och kommunsammanslagningar. Den ena är skriven av Stefan Wallin, som under rubriken "Svenskfinland ska avgöra sin egen framtid" bl.a. säger följande:

I Svenskfinland brukar vi se om vårt eget hus innan någon annan gör det för oss. Så var det i samband med KSSR och så ska vi också agera också i denna reform.

I mitt inlägg "Slaktbänken. Den 10 september 2011" citerar jag ur en artikel i Hbl med rubriken "Wallin: Svenskfinland undkommer inte kommunreformen", där Wallin säger att "I Svenskfinland brukar vi se om vårt eget hus innan någon annan gör det för oss, så ska vi också agera också i denna reform". Den tidigare texten i Hbl bygger på ett pressmeddelande från den 9 september.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar