Is i magen. Den 18 september 2011På denna blogg har jag i flera blogginlägg noterat hur Helsingfors stad och Helsingfors hamn på olika sätt och med olika motiveringar försökt komma över ön Tobben, som fortfarande efter inkorporeringen hör till Sibbo. (Se t.ex.  "Tabben och Tobben. Den 24 juni 2008".) Sedan Helsingfors stad genom byteshandel med staten kom över Tobben och ön därefter våren 2009 överfördes från fastighetsnämnden till Helsingfors hamn har det varit tyst om Tobben. Igår gjorde jag en paddlingstur från Stora Kallviken till Tobben och tillbaka. Det ser ut som om man låter byggnaderna förfalla. Spår av någon verksamhet på ön kunde jag inte se.

Ett av de centrala argumenten för så väl inkorporeringen som exploatering av Östersundom är att om man inte bygger för 50 000 - 70 000 invånare i Östersundom, så kommer folk av samma antal att flytta till kranskommunerna, där man bygger med undantagslov. Påståendet kan ifrågasättas. Det finns gott om  folk som inte vill bo i tätorter eller ens i detaljplanerade områden. Helsingin Sanomat publicerade den 9 september en artikel med rubriken "Vihreästä laaksosta näkee kauas" och underrubriken eller ingressen "Kaupunkiekologi Jari Niemelä haluaa, että kaavoituksessa pannaan jäitä hattuun." Jag citerar ur artikeln:

Kaupunkiekologia on Suomessa tuore, mutta ajankohtainen tutkimusala. Erityisesti metropolialueella, jonne rakennetaan suuria asuinalueita esimerkiksi Östersundomiin ja Marja-Vantaalle.

"Pitäisi panna jäitä hattuun. Ei välttämättä voida rakentaa niin tiiviisti kuin on ajateltu, koska silloin häviää viheralueita ja ekosysteemipalveluita, joita ihmiset haluavat. Sitten he muuttavat kauemmas pääkaupunkiseudulta."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar