Kommunförstörelsereform. Den 9 september 2011
De språkpolitiska aspekterna av fallet Sibbo är komplicerade, men inte obetydliga. I sig hade inkorporeringen inte behövt försvaga de svenska strukturerna, men fallet Sibbo blev ändå en förlust för Svenskfinland. I den andra delen av serien Kustfolket, som visades på FST5 igår, lyftet faktumet att "Helsingfors annekterar delar av Sibbo" år 2009 fram som ett inslag i "en förnedrande förteckning av förluster för det svenska i Finland".

I fallet Sibbo körde Centern över Svenska folkpartiet på ett mycket fult sätt, men i ett tidigt skede hade Sfp - enligt Matti Vanhanens  utsaga - förhållit sig konstruktivt till förhandlingarna om en lösning på "Sibbofrågan". (Vanhanen torde närmast ha syfta på Sfp:s tidigare ordförande, miljöminister Jan-Erik Enestam.) Det är skäl att minnas att Sfp och Centern långt hade samma intressen att bevaka i kommunreformen. KSSR (Paras) kam väl ses som ett försök att förhindra en framtida reform av den aktuella kommunförstörelsereformen. Förverkligas den nya kommunreformen (se "En ny kommunreform. Den 3 september 2011") enligt den tolkning av regeringsprogrammet som Osmo Soininvaara och samlingspartiets gruppordförande Jan Vapaavuori representerar finns det snart inte längre kvar några kommuner med svenska som majoritetsspråk och därmed inte heller någonting kvar av svenskan som ett förvaltningsspråk i Finland (eller "Riket"). Förhandlingarna om sydvästra Sibbo var ämnat att få Helsingforspolitikerna att ställa sig bakom en reform och en ramlag som inte gav rum för tvångssammanslagningar av hela kommuner. Här lyckades Centern, åtminstone temporärt, även om man inte lyckades genomföras inkorporeringen på ett lagligt och anständigt sätt.


http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/09/katso_missa_suurkunnassa_asuisit_2853977.htmlDen aktuella kommunreformen är inte bara ämnad att utrota svenskan som ett förvaltningsspråk, utan även att utplåna lokalhistorien och den lokala identiteten, som utgjort kommunernas andliga grundval. Yle har idag publicerat en artikel eller ett galleri med rubriken "Kuvagalleria: Katso, missä suurkunnassa asuisit". Helsingfors "pendelområde" (enligt kommunminister Henna Virkkunens definition) är för stort föra att kunna slås samman till en enda primärkommun. Övriga 37 pendelområden torde ha bättre förutsättningar. Enligt Virkkinens modell skulle t.ex. Väståboland ("Parainen") skulle anslutas till den svenskfientliga staden Åbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar