Flera fågeltorn. Den 12 november 2011I mitt inlägg "Designfågeltorn. Den 8 november 2011" noterar jag att Helsingfors stadsplaneringskontor planerar ett designfågeltornet för 100 000 € i Östersundom  i anslutning till Worl Design Capital 2012. Någon information om fågeltornet har jag dock inte hittat på webbplatsen för desighuvudstaden och inte någon annan stans heller. Igår publicerade Helsingin Uutiset på tidningens webbplats emellertid en ny artikel med rubriken "Tältä näyttää Östersundomin sadan tonnin lintutorni". Här kan man läsa att det i själva verket är Helsingfors ekonomi- och planeringscentral som driver projektet. Projektet lär förverkligas även om det inte får status som ett WDC-projekt.Fågeltornet skall placeras vid Torpviken, tydligen invid den kontroversiella "räddningsvägen". (Se t.ex. "Du är här. Den 2 oktober 2011".) Tornet skall byggas nästa sommar. Dessutom planeras det ett fågeltorn till vid Bruksviken. Båda vikarna är Natura 2000-områden och finns i stadsdelen (och byn) Husö. I artikeln kan man läsa om det planerade designfågeltornet att "Tarkkailupaikan rakentamisella halutaan ohjata ulkoilijoiden liikkumista ja säästää näin luontoa." I praktiken går det endast vintertid att röra sig på Natura-området. Däremot planerar Helsingfors stadsplaneringskontor att omvandla friluftsområdet invid till bostadsområde.
Viherympäristöliitto arrangerar den 16 november ett seminarium med rubriken "Maaseudusta kaupungiksi - miten käy viheralueiden?"  Första programnumret har rubriken "Östersundom - uusi kaupunki 70 000 asukalle".


Bbl 12.11 2011 s 13

I ett flertal blogginlägg har jag uppmärksammat debatten mellan Christel Liljeström och Monica Hämäläinen i olika lokaltidningar med anledning av Liljeströms utspel om en alternativ uppspjälkning av Sibbo. I Borgåbladet svarade Liljeström Hämäläinen senast den 29 oktober. I dagens nummer av tidningen svarar Hämäläinens på Liljeströms svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar