Kaupunkiliitto. Den 7 november 2011


Yle publicerade igår en längre artikel med rubriken "Suurten kaupunkien naapurissa muhii kuntaremontin este". I artikeln kan man bl.a. läsa att "Arvostelua on tullut myös kermankuorinnasta, koska kehyskuntiin muuttaa kaupungeista varakkaita veronmaksajia, jotka käyttävät kuitenkin kaupunkien palveluja." Det här är en synpunkt som borde ha lagts fram i samband med "Sibbofrågan" för några år sedan. Helsingfors var i verkligheten knappast alls intresserad av att Sibbo själv byggde ut sydvästra Sibbo. Sibbo nämns inte i brödtexten, men i bildtexten kan man läsa att "Helsingin naapurissa sijaitsevan Sipoon kunnanjohtaja sanoi pelkäävänsä, että kaikki naapurikuntaliitokset heikentäisivät kuntalaisten palvelutasoa." Bilden torde visa skyltarna vid Sibbos nya gräns vid Nya Borgåvägen, men den övre skylten togs ner efter årskiftet då de nyländska landskapsförbunden slogs samman.

Yle publicerade igår även en annan text med rubriken "Omat haukkuvat kuntaremonttia ajavaa kokoomusta". Dessutom publicerade Yle en lista, "Mieluisimmat kuntaliitokset" över 146 kommuners eller kommundirektörers svar på frågan "Jos kuntia on pakko liittää yhteen, minkä kuntien kanssa mieluiten tekisitte kuntaliitoksen?"


TV-uutiset 6.11.2011
Av svaren framgår att frågeställningen ogillats i många kommuner. Den populäraste kommunen för en sammanslagning är Grankulla, som bl.a. Tohmajärvi och Reisjärvi uppgett att de helst går samman med. Bland förslagen hittar man även svenska Övertorneå och Kostamus i Karelska republiken. Resultaten från enkäten presenterades även i Yles finska TV-nyheter. Helsingfors svar på den ovannämnda frågan lyder Esbo Vanda, Grankulla. Helsingfors nämner inte Sibbo, men Kervo skulle helst gå samman med Tusby och Sibbo (men inte med Träskända). Esbo, Vanda och Grankulla har inte svarat på enkäten. Det har inte heller Borgå gjort. Sibbos svar lyder "Pelkään pahoin, että kaikki naapurikuntaliitokset heikentäisivät kuntalaisten palvelutasoa ja/tai vaarantaisivat eritoten ruotsinkielisten kuntalaisten aseman." I själva verket torde svenskans ställning vara ett av de starkaste argumenten för Sibbo att förbli självständigt.

Yle publicerade redan den 28 oktober en nyhet med rubriken "Kuntakapinoitsijat järjestäytyvät Kuntaliittoa vastaan". I nyhetstexten kan man läsa följande:

Mika Järvinen myöntää, että tekeillä on myös toimia Kuntaliittoa vastaan.

- Kuntaliitossa käydessä tulee sellainen olo kuin olisi kaupunkiliiton kokouksessa. Kuntaliitto ei toimi jäsentensä edun mukaisesti ja jotain pitää tehdä, sanoo Järvinen.

-Tarkoitus on laittaa Kuntaliitto nyt ruotuun näillä toimilla.

Myös jäsenmaksua voidaan jäähdyttää ja ehkä erotakin Kuntaliitosta, väläyttää Järvinen.

Kapinaliike on kehottanut kuntia muun muassa peruuttamaan Kuntalehden tilauksia.

Maaseudun tulevaisuus publicerade igår en nyhet med rubriken "Kapinakunnat pohtivat painostuskeinoja". Jag citerar:

Pienet kunnat ovat pitkin syksyä äimistelleet tapaa, jolla kuntauudistus on heille esitelty. Kunnanjohtajat kokevat, että heidät on syrjäytetty uudistuksen valmistelussa.

Kunnissa ollaan tuohtuneita myös siksi, että Kuntaliiton katsotaan ajavan liikaa isojen kaupunkien asioita.

”Selkeästi on tullut esiin, että Kuntaliitto ei valvo kaikkien kuntien etua, vaan on oman hallituksensa päätöksellä vahvan peruskunnan takana”, Järvinen sanoo.

Painostuskeinona on väläytetty jäsenmaksujen jäädyttämistä ja jopa Kuntaliitosta eroamista.

Juvan kunnanjohtaja Heikki Laukkanen pitää täysin mahdollisena, että kunnat päättävät ryhtyä yhteisiin painostuskeinoihin Kuntaliittoa vastaan.

”Jos me emme ole tyytyväisiä edunvalvontajärjestöön, onko järkevää sitä rahoittaa. Kuntaliiton pitäisi pystyä toimimaan niin, että me voimme luottaa siihen”, Laukkanen vaatii.

På denna blogg har jag i ett flertal inlägg redogjort för hur kommunförbundet bakom kulisserna på flera olika sätt verkade för inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Sibbo borde ha varit den första kommunen att skriva ut sig ur kommunförbundet, men i Sibbo har man knapast insett kommunförbundets roll i inkorporeringen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar