Ex-Sipoo. Den 4 november 2011

Helsingin Uustiset 2.11 2011 s 4

I onsdagens nummer av Helsingin Uutiset ingår en artikel med rubriken "Tyhjää bussia ajelutetaan ex-Sipoossa". I artikeln, som även publicerats på tidningens webbplats, kan man bl.a. läsa följande:

Linjalla 91 ja 91K yhden matkustajan ”hinnaksi” muodostuu peräti 13,30 euroa. Vastaava euromäärä on pienimmillään (51 senttiä) Herttoniemestä Itäkeskukseen kulkevalla linjalla 82.

– Kun Sipoon alueita liitettiin Helsinkiin ja Östersundomin suunnan joukkoliikennettä käynnistettiin, oli tiedossa, että se ei tule olemaan kustannustehokasta.

Sipoosta lohkaistulle alueelle on tarkoitus rakentaa lisää asuntoja, jolloin kustannustehokkuus nousee.I vilken mån kostnadseffektiviteten för linje 91 K kommer att förbättras kan man fråga sig, då linjen till stora delar går längs Sottungsbyvägen i Vanda. Invid vägen finns några få hus på Helsingfors sida av gränsen och de ligger i utkanten av Sibbo storskog, fast enligt utkastet till gemensam generalplan för Östersundom skall det här i Sibbo storskog, norr om motorvägen byggas ett nytt bostadsområde.


Nokia Maps


Föga överraskande beslöt fastighetsnämnden i Helsingfors på sitt möte igår att godkänna förslaget till köp av en fastighet i Östersundom. (Se "Skatteintäkter. Den 3 november 2011".)
I mitt inlägg "Intressebevakning. Den 2 november 2011" konstaterar jag att KUUMMA-kunnat kan vara en bra intressebevakare för Sibbo, fastän Eero Lehti (saml) föreslagit att delar av Sibbo kunde införlivas med Kervo bl.a.med argumentet att Sibbo hör till Kuuma-kommunerna. (Se "Kervo. Den 17 oktober 2011".) I tisdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en insändarartikel med rubriken "Kuntarajojen siirtely ei ratkaise metropolialueen haasteita". Artikeln är skriven av Tusby kommunstyrelseordförande Sanna Kervinen, som titulerar sig medlem i styrelsen för Kuuma-kommunerna. Det torde ha en viss betydelse att Kervinen liksom de flesta kommunstyrelseordföranden i Kuuma-kommunerna är samlingspartist. Det gör det inte lätt för kommunministern att köra över kommunerna.


HS 1.11 2011 s D 1Inga kommentarer:

Skicka en kommentar