Parlamentarism? Den 1 november 2011


I mitt inlägg "Talmannen föreslår parlamentarisk grupp. Den 19 oktober 2011" skriver jag att riksdagens talman Eero Heinäluoma (sdp)  föreslår att det för den nya kommunreformen tillsättes en parlamentarisk grupp, där även oppositionspartierna är representerade. Nu har FNB noterat det samma, vilket resulterat i en notis, som bl.a. Hämeen Sanomat publicerat under rubriken "Heinäluoma ottaisi kaikki puolueet kuntauudistukseen". (FNB:s källa torde dock vara ett uttalande som Heinäluoma gjorde i IIsalmi för ett par dagar sedan.) Yle, som inte anlitar FNB, var snabb att igår komma med en egen nyhet med rubriken "Backman: Kuntauudistuksen oltava hallituksen käsissä". Jouni Backman (sdp) var i samband med regeringsförhandlingarna ordförande för kommungruppen, där även Jan Vapaavuori och Osmo Soininvaara var medlemmar.

Kuntalehti, som i det aktuella ärendet intervjuade Heinäluoma för över en vecka sedan, noterade snabbt Yles nyhet i en egen notis med rubriken "YLE: Backman haluaa pitää kuntauudistuksen hallituksen käsissä". Yle publicerade för sin del ytterligare ett par nyheter med anledning av Heinäluomas förslag: "Keskusta valmis yhteistyöhön kuntauudistuksesta vain puhtaalta pöydältä" och "Kokoomus ei halua keskustaa mukaan kuntauudistukseen". Den sistnämnda notisen noterade Kuntalehti i en ny notis med rubriken "YLE: Kokoomus ei halua keskustaa mukaan kuntauudistukseen" och underrubriken "Uudistuksen valmistelu hiertää kokoomuksen ja demareiden välejä, kertoo YLE Uutiset." Maaseudun Tulevaisuus publicerade igen en artikel med rubriken "SDP:ssä ajetaan kuntaremontin tueksi laajaa seurantaryhmää", där man kan läsa att "Keskusta valmis yhteistyöhön vasta kun kuntarakennelaki on peruttu" och "Puhemiehen esitys yllätti kokoomuksen." Det är socialdeokraternas Maarit Feldt-Ranta som är ordförande för den existerande uppföljningsgruppen, där oppositionen inte är representerad. (Se "'Styrgrupp'. Den 9 oktober 2011".)

I nyheten  "Kokoomus ei halua keskustaa mukaan kuntauudistukseen" säges det att "Heinäluoman mukaan kuntauudistusta pitäisi valmistella yhdessä opposition ja Kuntaliiton kanssa, kuten tehtiin Paras-hankeen kohdalla." I mitt inlägg "Talmannen föreslår parlamentarisk grupp. Den 19 oktober 2011" påpekar jag att det speciellt tack vare att oppositionen var med i beredningen av den förra kommunreformen KSSR (Paras) var möjlig att komma överens om inkorporeringen av sydvästra Sibbo, fastän inkorporeringen stred mot kommunindelningslagen. Det var i synnerhet från det dåvarande oppositionspartiet Samlingspartiets sida som det i samband med beredningen av kommunreformen och överenskommelsen om ramlagen ställdes krav på en inkorporering av sydvästra Sibbo. Heinäluoma var när det begav sig tillsammans med dåvarande oppositionsledaren en av de partiordföranden som tog beslutet om inkorporeringen innan Helsingfors stad hade lagt fram sin framställning om en ändring i kommunindelningen. Det verkliga beslutet om ramlagen för KSSR togs av strukturgruppen, där även oppositionen var representerad, medan riksdagen fick agera gummistämpel. När man sedan inom Svenska folkpartiet inte ville svälja inkorporeringen, önskade Heinäluoma att Sfp skulle foga sig till "den finska stilen" (suomalainen tapa) att respektera överenskommelser.

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens viceordförande Sirpa Paatero kallar Heinäluomas förslag till en parlamentarisk grupp för parlamentarism, men om den parlamentariska beredningen resulterar i ett konsensusbeslut, så läggs den parlamentariska kontrollen åt sidan. Detta var vad som hände i samband med fallet Sibbo och KSSR. Samlingspartiets och Backmans ovilja att ta med Centern i beredningen av den nya kommunreformen har naturligtvis ingenting med mina kritiska synpunkter att göra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar