Färdigt starka baskommuner. Den 14 november 2011


I mina inlägg "Intressebevakning. Den 2 november 2011" och "Från Picasa till Google+. Den 11 november 2011" har jag noterat att Kuuma-kommunerna tillsammans bevakar sina intressen i samband med den nya kommunreformen. Åtminstone torde de kommunerna vara eniga om att huvudstadsregionens städer skall hålla tassarna från kranskommunerna. Senaste torsdag och fredag publicerade kommunerna ett paket, "Metropolialueen vahva peruskunta" med argument för sin gemensamma sak. Statistiken visar bl.a. att demn förväntade ökningen av arbetsplatser procentuellt sett är låg i Helsingfors.
Ett flertal diagram visar att servicen är både dyr och dålig i Helsingfors jämfört med kranskommunerna.I framtiden förutspås tillväxten vara störst i kranskommunerna.


Begreppet pendelområde är problematiskt i Helsingforsregionen, eftersom pendlingen sker i många riktningar. Slutsatsen av Kuuma-kommunernas presentation är att Helsingforsregionens eller "metropolområdets" kommuner redan är starka primärkommuner.


http://www.kirkkonummi.fi/aktuellt/1/0/kommunreformen_ska_basera_sig_pa_fakta


Kuuma-kommunernas budskap till kommunministern är att kommunreformen ska basera sig på fakta. Materialet har förutom på webbplatsen Kuuma även publicerats på Kyrkslätts webbplats, delvis även på svenska.

Sipoon Sanomat 10.11 2011 s 6
I senaste nummer av Sipoon Sanomat har chefredaktör Riitta Ketola i sin tur hälsningar från kommunminister.


Helsingin Uutiset 12-13.11 2011 s 6

I lördagens blogginlägg "Flera fågeltorn. Den 12 november 2011" noterar jag att Helsingin Uutiset på tidningens webbplats publicerat en artikel med rubriken "Tältä näyttää Östersundomin sadan tonnin lintutorni". Artikeln har publicerats i veckoslutets tidning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar