Du är här. Den 2 oktober 2011

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/2bf41e80483e343a93eef32ef3af4b66/Talosaaren+kartta+%28pdf%29.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1131331703
I mitt inlägg "Friluftsområde. Den 22 mars 2011" uppmärksammar jag Helsingfors stads idrottsverks webbsida för Husö friluftsområde (Talosaari), som Helsingfors stadsplaneringskontor vill omvandla till ett "havsnära" bostadsområde. Webbsidan hade uppdaterats den 10 mars 2011. Den 7 september har sidan uppdaterats på nytt. Som adress uppges fortfarande "Talosaarentie, 01100 Itäsalmi". (Sedan 1.1. 2009 har adressen varit  00890 Helsinki.) Den enda uppdateringen som jag kan hitta är länken till en karta, "Talosaaren ulkoilualueen kartta (PDF)". Den aktuella kartan är desto intressantare.

Pdf-dokumentet med kartan är skapad den 2 augusti, men kartan är inte gjord i första hand för Internet. Det finns sjutton olika webbplatser för idrottsverkets friluftsområden inom Helsingfors, men webbplatsen för Husö är den enda som har en länk till en guidekarta. Att kartan är skapad för att fungera som guidekarta i verkliga världen framgår av att här finns en punkt som visar att betraktaren är på parkeringsplatsen vid Husö gård. Någon karta har jag ändå inte sett på parkeringsplatsen.
Punkten som visar var du befinner dig finns förklarad med andra beteckningar. Här finns även tre andra intressanta beteckningar eller symboler: servicebrygga, badplats och huvudvandringsled."Huvudvandringsleden" är i själva verket identisk med den "räddningsväg" eller "serviceväg" med vattenrör och reservering för elkabel som Helsingfors idrottsverk för ett år sedan byggde utan lov. (Se bl.a. "Räddningsväg med havsutsikt. Den 26 augusti 20102 och "Bryggor och broar. Den 6 mars 2011h .) Räddningsvägen behövdes för den icke-existerande badstranden och servicebryggan, som skulle "restaureras". (Se "Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011".) Dess värre har ELY-centralen åtminstone inte ännu gett tillstånd för vare sig badstranden eller servicebryggan. Men så väl badstranden som servicebryggan finns med i planerna för det nya bostadsområdet och "Alueen ylesisuunnitelaluonos", som är gjord av WSP Finland Oy.Man kan fråga sig om syftet med guidekartan är att markera ut badplatsen och bryggan, för att kunna utföra den planerade "restaureringen". Gränsen för naturskyddsområdet har på kartan flyttats en god bit från "badplatsen", som Natura 2000-området i själva verket gränsar till. Men man kan även tänka sig att idrottsverket tvärtom vill befästa det aktuella områdets status som friluftsområde. Ett delsyfte med kartan kan även vara att markera vilka leder som är reserverade för ridning. Jag brukar åka terrängcykel på ridvägarna.

http://www.rastihaukat.fi/cgi-bin/gadget/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&id=36&kieli=se

Till Husö friluftsområde hör enligt idrottsverkets webbplats för Husö även Kasberget (52 m över havet) och Wilhelm Tells bågskyttebana. (Se "Bågskytte. Den 13 augusti 2011".) I terrängen vid Kasberget och bågskyttebanan (stadsdelen Sundberg) deltog jag igår i en motionsorientering. (Se kartan.) Det blev ett parallellfel på vägen till 2 kontrollen och en bom på den 6. Jag hade det nog på kartan behövt en en punkt som betecknat "Du är här"
Ralf Sundbergs kolumn "Vargavinter i Sibbo", som publicerades i Hufvudstadsbladet tidigare i veckan, finns nu även på Hbl:s webbplats. Helsingin Sanomat publicerade igår kväll en nyhet med rubriken "Sipoonkorven kävijälaskurit raksuttavat kohti ennätystä". Rubriken i dagens tidning lyder "Sipoonkorpeen löytävät jo turistitkin".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar