Skatteintäkter. Den 3 november 2011

HS 3.11 2011 s A 11

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundomin alueliitos notkahdutti Sipoon verotulot". I aartikeln kan man bl.a. läsa följande:

Landbo on osa Östersundomin aluetta, jonka Sipoo menetti kaksi vuotta sitten Helsingille.

Aluemenetyksen jäljet näkyvät nyt kunnan tuoreissa verotilastoissa. Sipoon keräämät verotulot vähenivät liki kahdeksan prosenttia.


HS 3.11 2011 s A 12

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår även en motis med rubriken "Vantaa kiirehtii Sipoonkorven kansallispuiston palveluita".

Yle publicerade igår på svenska och finska nyheten under rubrikerna "Naturcenter till Hanaböle träsk" respektive "Vantaa tarjoaa Kuusijärveä Sipoonkorven Luontokeskuksen paikaksi" . Här kan man läsa att stadsstyrelsen i Vanda  tycker att man vid Hanaböle träsk i Vanda kunde placeras ett naturcenter i anslutning till Sibbo storskog.http://www.hel.fi/static/public/hela/Kiinteistolautakunta/Suomi/Esitys/2011/Kv_2011-11-03_Klk_20_El/33AECEEC-D967-455B-91E7-CCED2979B1A4/Liite.pdf

På föredragningslistan för Helsingfors fastighetsnämnds möte idag finns igen ett förslag till ett köp av en fastighet i Östersundom. Denna gång gäller det en bebyggd fastighet vid Bäckängsvägen. För den 2,0 hektar stora fastigheten erbjuds 1 835 000 euro. De nuvarande ägarna kommer enligt köpebrevet att förvalta fastigheten 5 år framöver. På den digitala versionen av den till föredragningslistan bifogade kartan syns även kommungränsen vid Österlleden, så som inrikesministeriet tolkade statsrådets inkorporeringsbeslut. Som motivering till köpet säges i föredragningslistan följande:

Yhtiön kiinteistö sijaitsee Östersundomin keskiosassa, Uuden Porvoontien läheisyydessä ja se rajoittuu pohjoisessa ja lännessä kaupungin laajoihin maanomistuksiin. Kiinteistön hankinta helpottaa Östersundomin kaavoitusta ja toteutusta ja on siten kaupungin harjoittaman maapolitiikan mukainen.

Kaupan kohteena olevan yhtiömuotoisen kiinteistön hankinta kokonaisuutena edellyttää kaikkien osakkaiden hyväksymistä, mikä omistajien asumiseen liittyvien erilaisten tavoitteiden ja elämäntilanteiden vuoksi on mahdollista vain harvoin.

Helsinki omistaa tällä hetkellä Östersundomissa noin 1 045 ha maata , eli noin 35 % maa-alueesta.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar