Anpassad landskapsplan. Den 14 maj 2012


Från och med idag är etapplandskapsplanen för Nyland offentligt och officiellt framlagd. Enligt lagen skall landskapsplanen styra generalplanen, men inkorporeringsområdet är här som vanligt ett undantag. I gårdagens blogginlägg "Från utkast till förslag. Den 13 maj 2012" noterade jag några förändringar som gjorts i förslaget till landskapsplanen. För Östersundoms del innebär förändringarna från utkastet till landskapsplanen närmast att då utkastet till landskapsplan baserade sig på det ursprungliga utkastet till generalplan (alternativ A), så baserar sig förslaget till landskapsplan på det "utvecklade" utkastet (alternativ B). I förslaget till landskapsplan har bland annat metrolinjen korrigerats så att den stämmer överens med den nya dragningen genom Vanda. Även grönförbindelserna har på ett iögonfallande sätt anpassats till utkastet till generalplan. (Ovan alternativ A och utkastet till landskapsplan, nedan alternativ B och förslaget till landskapsplan.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar