Fullmäktigemöten. Den 4 maj 2012

Helsingfors stadsfullmäktige skall på sitt möte nästa onsdag behandla markaffären med Sibbo, som stadsfullmäktige för sin del godkände den den 23 april. (Se "Ekonomiska intressen. Den 24 april 2012".) På måndag skall affären behandlas av kommunfullmäktige i Sibbo. Kommunstyrelsen tog ställning för affären den 24 april. (Se "Sibbo säljer. Den 25 april 2012".) Stadsfullmäktige i Helsingfors har på föredragningslistan även Osmo Soininvaaras motion om Sandhamn, som stadsstyrelsen behandlade den 2 maj. (Se "Motion om Sandhamn. Den 2 maj 2012".) Här kan det bli diskussion. Få se om inkorporeringen av sydvästra Sibbo kommer att nämnas i diskussionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar