33 miljoonan edestä Sipoota. Den 10 maj 2012

I gårdagens nummer av Uusimaa ingår en artikel med rubriken "Sipoon kustannukset ovat kasvanneet, verotulot eivät". Artikeln baserar sig delvis på kommundirektör Mikael Grannas blogginlägg "Sibbos ekonomi och framtidsutmaningar", som jag uppmärksammar i blogginlägget "Gräddskummarkommuner. Den 5 maj 2012". I artikeln noteras det att "Viime vuoden alijäämään vaikuttivat suurelta osalta Helsingille alhaiseen hintaa siirtyneiden kunnan Östersundomin rakennusten ja infrastruktuurin kertapoistot".


Uusimaa 9.5 2012
På samma uppslag i tidningen ingår en kortare text med rubriken "Sipoo saa 33 miljoonaa euroa Östersundomin alueista". I texten berättas det att Sibbo kommunfullmäktige på sitt möte i måndags beslöt att godkänna markaffären med Helsingfors på 33 miljoner euro. Stadsfullmäktige i Helsingfors behandlade visserligen affären först igår kväll, men stadsfullmäktige godkände affären enligt överenskommelse och förslag.


Helsingfors stadsfullmäktige godkände affären enhälligt, men mötet bjöd ändå på några intressanta anföranden om Östersundom. Biträdande stadsdirektör Penttilä inledde diskussionen med att notera att motsvarande beslut togs av kommunfullmäktige i Sibbo den 7 maj, varefter någon ropade "hurra". Fullmäktigeledamot Koskinen undrade hur mycket mark Helsingfors ännu skall köpa, hur mycket det kommer att kosta och när man kommer att börja bygga Östersundom. Penntilä undvek att besvara frågorna, men medgav till slut att hans uppskattning är att man börjar bygga efter år 2020.


http://www.helsinkikanava.fi/fi/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokous-9-9-5.2012


Viceordförande Bryggare höll ett anförande där han angående planeringen av Östersundom talade om "Sipoon kaavoitus" och var bekymrad över risken att byggnadsrätten i Östersundom reduceras. Fullmäktigeledamot Vuorinen noterade att fast Helsingfors inte fick Guggenheim, så fick man "33 miljoonan edestä Sipoota". Ledamot Hakanen ansåg att Helsingfors redan tidigare borde ha använda sig av rätten att inlösa mark i Östersundom.


http://www.helsinkikanava.fi/fi/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokous-9-9-5.2012


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar