Jatkosuunnitteluohjeet. Den 25 maj 2012

Sipoon Sanomat 24.5 2012 s 4

I gårdagens nummer av Sipoon Sanomat ingår en nyhet med rubriken "Östersundomissa huomioidaan kuntien jatkosuunnitteluohjeet". Texten är exakt den samma som Helsingfors stad publicerade på sin webbplats den 7 maj under rubriken "Östersundomin suunnittelussa huomioon Sipoon, Vantaan ja Helsinginn ohjeet". Nyheten publicerades samma dag på webbplatsen Uutta Helsinkiä under rubriken "Östersundomin suunnittelussa otetaan huomioon Sipoon, Vantaan ja Helsingin jatkosuunnitteluohjeet". Sipoon Sanomat anger dock inte textens källa eller ursprung. Sipoon Sanomats har kanske tolkat den återgivna nyheten som ett pressmeddelande. Det är inte så ovanligt att tidningar publicerar pressmeddelanden som sådana. Det kan påpekas att Helsingfors stads nyhet i sin tur är nästan identisk med texten i protokollet från Östersundomkommitténs möte den 7 maj

Det aktuella protokollet var framställt till påseende den 18 maj och sändes i början av veckan med e-post till dem som anmärkt eller gett utlåtande om utkastet till generalplan. Påståendet att Östersundomkommitten tar kommunernas direktiv i beaktande har jag kommenterat i inlägget "Östersundomplanen. Den 9 maj 2012".


Sipoon Sanomat 24.5 2012 s 4

I samma nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Yhteinen Sipoomme haluaa jatkossakin itsenäisen kunnan". I artikeln säger Caspar Berntzen förstå att den politiska gruppen Vårt gemensamma Sibbo grundades för att förändra Sibbos politik, så någonting liknande som inkorporeringen av sydvästra Sibbo inte upprepas. Vårt gemensamma Sibbo torde vara den fullmäktigegrupp där motståndet mot en eventuell kommunsammanslagning är allra störst. Däremot kan jag inte se att gruppen skulle verka för den påstådda målsättningen. Tvärtom är Vårt gemensamma Sibbo den fullmäktigegrupp som torde ha de sämsta förutsättningarna för att politiskt verka för ett självständigt Sibbo. Speciellt beklagligt är det att man antyder att det var Sibbos tidigare politik som förorsakade inkorporeringen, när de avgörande orsakerna till inkorporeringen är helt andra.I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kunnilla ensi vuosi aikaa yhdistyä". Helsingin Sanomat har på tidningens webbplats publicerat en artikel med rubriken "Kuntien pakkoliitokset pysyvät harkinnassa". Det torde finnas skäl att återkomma.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar