Målsättningarna får inte skada planerna. Den 3 maj 2012
Helsingfors fastighetsnämnd har på föredragningslistan för dagens möte förslag till köp av sammanlagt fyra fastigheter i Östersundom. Storleken på fastigheterna är mellan 0,2 hektar och 0,5 hektar. Sammanlagt är arean av de fyra fastigheterna 1,4 hektar. I motiveringarna till de föreslagna affärerna heter det att Helsingfors äger ungefär 1 055 hektar eller 36 % av marken i Östersundom. Nu skulle staden ha möjlighet att öka andelen till ungefär 1 056 hektar för 1,6 miljoner euro.På föredragningslistan för fastighetsnämndens möte finns även ett ärende med rubriken "Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteista". I förslaget till utlåtande heter det bl.a. att "Luonnonsuojelun tavoitteet eivät ... saa haitata Östersundomin tiiviin raideliikenteeseen tukeutuvan asuinalueen rakentamista."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar