Viisi metroasemaa. Den 21 maj 2012


I gårdagens blogginlägg "Områdesbyggprojekt. Den 20 maj 2012" noterade jag att chefen för Östersundom områdesbyggprojekt heter Ari Karjalainen. Jag har på denna blogg omnämnt Karjalainen endast i förbifarten, fastän han torde ha en central roll i planeringen av inkorporeringsområdet.

 


Senaste oktober torde Karjalainen ha deltait i ett seminarium om solenergi i Tammerfors. Åtminstone hittar man på Internet en presentation, som är daterad 13.10.2011. Rubriken lyder "Östersundomin aluerakentamisprojekti: Aurinkoenergiahankkeiden syntyminen alueen suunnittelussa", men Karjalainens presentation innehåller dior som inte har inte speciellt handlar om solenergi. De intressantaste diorna är två med alternativ B till utkast till gemensam generalplan för Östersundom. Karjalainen lyfte alltså för deltagarna vid seminariet fram alternativet B med fem metrostationer redan i oktober, medan alternativet presenterades för offentligheten först i februari. På versionen av alternativ B som offentliggjordes i februari hart det visserligen gjorts vissa ändringar när det gäller ekologiska korridorer. Å andra sidan är versionen i Karjalainens presentation daterad 30.8. 2011. Några andra alternativ presenteras överhuvudtaget inte i Karjalainens presentation. Valet av alternativet B torde i praktiken ha varit klart redan senaste höst, fastän de förtroendevalda fick säga sin åsikt förts under våren.
Alternativ B finns med på en andra dia med rubriken "Aikataulullisia tavoitteita". På dian kan man bl.a. läsa att målsättningen är "Aloitusasemakaava Salmenkalliossa tai Porvarissa 2012 - 2014" och "Metron laajennus Salmenkallioon saakka 2020".
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar