Områdesbyggprojekt. Den 20 maj 2012Det är inte bara stadsplaneringskontoret som ansvarar för planeringen av stordistriktet Östersundom. Det är i själva verket ekonomi- och planeringscentralen som ansvarar för Östersundom områdesbyggprojekt. Ekonomi- och planeringscentralen är till skillnad från stadsplaneringskontoret inte beroende av någon nämnd eller biträdande stadsdirektör, utan är direkt underställd stadsdirektör Jussi Pajunen.

Förutom att ekonomi  ekonomi- och planeringscentralen ansvarar för webbplatsen Uutta Helsinkiä (Nytt i Helsingfors) och webbadressen ostersundom.fi har Östersundom en egen sida på ekonomi- och planeringscentralens webbplats. Här kan man bl.a. läsa att "Östersundomin aluerakentamisprojektin johtajana toimii Ari Karjalainen". Sidan illustreras av en bild från "badplatsen" på Husö. Den 16 maj publicerades på en nyhet med rubriken "Miten pienyritykset viihtyvät tulevaisuuden Östersundomissa?" Nyheten har publicerats med anledning av utredningen "Pienyritysten toimintamahdollisuuksien tukeminen Östersundomin kaavoituksessa", som jag behandlar i inlägget "Vuosaaren sataman paisuntasäiliö. Den 8 april 2012". Utredningen publicerades dock redan i slutet av februari. I texten kan man bl.a. läsa Östersuindom har förutsättningar för logistik på grund av läget som en port till Sankt Petersburg. (Jfr "Port till Sankt Petersburg. Den 29 april 2012".)


Ari Karjalainen
Ari Karjalainen


Den aktuella nyheten publicerades den 16 maj även på webbplatsen för näringslivsservice. Näringslivssservicen har en egen webbplats, men byrån för näringslivsservice är, liksom utvecklingsavdelningen dit områdesbyggenheten hör, en avdelning under ekonomi- och planeringscentralen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar