Gräddskummarkommuner. Den 5 maj 2012


Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas publicerade igår ett blogginlägg med rubriken "Sibbos ekonomi och framtidsutmaningar" ("Sipoon talous ja tulevaisuuden haasteet"). Jag citerar ur inlägget:

Bokslutet 2011 visar alltså ett underskott på så mycket som 3.3 M€. En stor bidragande faktor till detta var engångsavskrivningarna för våra kommunala byggnader och infrastruktur i Östersundom, som övergick till Helsingfors för ett mycket lågt värde. ...
Kommunens viktigaste inkomstkälla är inkomstskatten, som i Sibbo uppgör över hälften av alla kommunala intäkter. Inkomstskatterna minskade 2010 med 3,9 % och 2011 med mäkta 5,0%! Samtidigt ökade befolkningen 2010 med 1,2% och 2011 med 1,5%. Även arbetslösheten förblev låg under denna tid (i snitt under 5%) och kan inte heller förklara inkomstsänkningen. Den enda betydelsefulla händelsen jag kan härleda inkomstfallet till är förlusten av Östersundom. Helsingfors har med andra ord skummat grädden från "gräddskummarkommunen" Sibbo.

Det är främst från grönt håll som kranskommunerna och Sibbo har beskyllts för att skumma grädden av Helsingfors. (Se t.ex. "Sibbo-syndromet. Den 19 oktober 2008".) En del Helsingforspolitiker ansåg att kranskommunernas skummande av grädden berättigade inkorporeringen av sydvästra Sibbo, men de officiella motiveringarna var de rakt motsatta. (Se "Separator. Den 18 mars 2010".) Till skillnad från andra kranskommuner var Sibbo inte ett reellt problem, men Sibbo kunde ha blivit ett hot mot Helsingfors i fall kommunens egna planer för Östersundom hade förverkligats. En central, men inofficiell tanke med inkorporeringen var att Helsingfors med Östersundom skulle kunna konkurrera med kranskommunerna om goda skattebetalare som vill bo i egnahemshus. Helsingfors skulle själv bli en kranskommun eller gräddskummarkommun. (Se "Kranskommuner. Den 29 juli 2008".)

I samband med den nya kommunreformen har problemet med kranskommuner som skummar av grädden mera öppet framhållits som ett motiv till en ny kommunstruktur. (Se t.ex. "Kranskommunerna till historien? Den 19 juni 2011" och "Grädden. Den 5 februari 2012".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar