Metro vie pohjan. Den 24 maj 2012

Bbl 23.5 2012

I gårdagens nummer av Boråbladet ingår en notis med rubriken "Konsult kollar metro ända till Sibbesborg". I notisen kan man läsa att målet med utredningen bl.a. är att ""hitta den optimala sträckningen för metrobanan".

I mitt inlägg "Parallella spårförbindelser. Den 19 maj 21012" noterar jag att man i promemorian  "Porvoon suunnan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehdot" till etapplandskapsplanen för Nyland medger att metron till Östersundom trots allt är ett hinder för Heli-banan. På paradsidan till gårdagens nummer av Uusimaa finns en nyhet med rubriken "Porvoon-junat vielä pitkään museopelejä". I texten, som även publicerats på tidningens webbplats, kan man läsa att "Uudenmaan liiton Porvoon suunnan -joukkoliikennemuistiossa arvioidaan, että Östersundomin metro vie pohjan taajamajunaradalta."

Uuismaa 23.5 2012


Artikeln inne i tidningen har rubriken "Porvoolaisten joukkoliikenne perustuu busseihin vielä kauan" och underrubriken  "Itärata lentoaseman kautta jää Östersundomin metrohankkeiden taakse". Här kan man bl.a. läsa följande:

Suurin raideliikennepaino annetaan Helsingin nappaamalle Östersundomin alueelle, joka rakennetaan metroyhteyden varaan. Östersundomin metro vie käytännössä loputkin mahdollisuudet lähiliikenneradalta Söderkullan ja Porvoon suuntaan, sillä kahdelle näin vierekkäiselle raidelinjalle ei löydy tarpeeksi matkustajia.Det kan påpekas att Sibbo tidigare motsatte sig en metrolinje till Östersunddom, men inte Heli-banan.

2 kommentarer:

 1. Miten voi olla mahdollista, että Sipoon kunta palkkaa konsultin selvittämään metrolinjausta Majvikista Söderkullaan, kun Ely keskuksen mukaan virallista päätöstä metrosta koko Östersundomin alueen joukkoliikennevälineenä ei vielä ole päätetty?
  (viitaten seuraavaan):
  Kaavoitusjaosto/Planläggningssektionen
  Pöytäkirja 29.02.2012 Pykälä 16

  KAAVJAOS § 16
  Kaavoitusjaosto/ Planläggningssektionen 29.2.2012
  Valmistelija/Beredare: aluekehitysarkkitehti/ regionutvecklingsarkitekt
  Kaisa Yli-Jama, kaisa.yli-jama@sipoo.fi

  Majvik:
  Metron linjaus Majvikista itään on merkitty yhteystarpeena. Selvitys radan tarkemmasta linjauksesta Söderkullaan tehdään, mikäli metro valikoituu alueen joukkoliikennevälineeksi.

  SvaraRadera
 2. Det kan påpekas att Kaisa Yli-Jama ännu ifjol var anställd på Helsingfors stadsplaneringskontor, där hon ansvarade för planeringen av Husö samt för landskapsplaneringen av hela inkorporeringsområdet.

  SvaraRadera