Även Pekkarinen jävar sig. Den 10 maj 2007

Yle Internett har fyratiden publicerat en notis med rubriken "Pekkarinen jävig i Sibbofrågan". Motsvarande notis på finska "Pekkarinenkin jääväsi itsensä Sipoo-kiistassa" publicerades en timme senare. Enligt Yle menar handels- och industriminister Mauri Pekkarinen (c) att han under riksdagsvalet uttryckt tydliga åsikter om tvisten mellan Helsingfors och Sibbo och att han därför inte kan bereda frågan inför statsrådet. Se ett videoklippet "Det var meningen att Pekkarinen skulle bereda ärendet" med TV-nytts inslag. Lyssna även på audioklippet "Statsministern får avgöra vilken minister som ska bereda ärendet", där förutom Pekkarinen även Mari Kiviniemi och Matti Vanhanen uttalar sig. Kiviniemi säger här att hon inte känner till någon tidtabell. Vanhanen säger för sin del att han inte tar ställning till sin eventuella jävighet förrän dokumenten finns på bordet. Jag undrar om dokumenten överhuvudtaget kommer att läggas på bordet.

FNB/Hbl har publicerat en notis med rubriken "Pekkarinen anmäler jäv i Sibbofrågan".

Genom att jäva sig medger Pekkarinen indirekt att Hannes Manninen (c) hade varit jävig att bereda Sibbofrågan inför statsrådet. Samtidigt medger han att centerministrarna hade en helt felaktig syn på regeringens roll i det aktuella ärendet då de i juni i fjol lovade stöda en annektering av sydvästra Sibbo. Man kan för övrigt fråga sig varför Pekkarinen under riksdagsvalet uttryckte åsikter i frågan, trots att han var minister och vid det laget bör ha insett sin domarroll. Själv har jag helt missat Pekkarinens ställningstaganden. Jag har endast noterat att Pekkarinen i egenskap av handels- och industriminister har haft skäl att verka för småhubebyggelse i trä. (Se "Småhusområde invid metron. Den 11 februari 2007".)

Helsingin Sanomat har på tidningens webbplats publicerat en notis med rubriken "Sipoon Rkp ei hyväksy lentokenttää". Kimmo Oksanen har i ett blogginlägg med rubriken "Sipoo ja Espoo eivät halua tutkia" kommenterat "nyheten". I notisen berättas att Bengt Wiik och Kaj Lindqvist i dagens Sipoonsanomat meddelar fullmäktigegruppens åsikt om förslaget till ett flygfält i Sibbo. I en insändare noterar de att stadsstyrelsen i Helsingfors i ett utlåtande uppmanat Sibbo att reservera plats för ett flygfält, t.ex. i Savijärvi och säger att Svenska folkpartiet inte kommer att godkänna några "dylika" förslaf. Samma insändare ingick i lördagens Borgåblad, dagen efter att Sibbo kommun genom kommundirektör Markku Luoma i ett pressmeddelande (pdf) hade meddelat att Sibbo är redo att diskutera flygfältsfrågan.

Det ser ut som om kommunikationen i Sibbo inte fungerat. Fullmäktigegruppens ställningstagande verkar inte taktiskt rationell. Min gissning är att insändarna har sändts till så väl Sipoon Sanomat som Borgåbladet innan pressmeddelandet publicerades. Målgrupperna är helt olika. Pressmeddelandet riktar sig till regeringen, medan insändaren riktar sig till Sibbobor. Man kunde tänka sig att Sfp:s fullmäktigegrupp har kommunalvalet i tankarna, men snarare handlar ställningstagandet i insändaren om att övertyga Sibboborna om fördelen med att kommunen hör till Nylands förbund. Själv ser jag det som viktigare att medlemskapet i Östra Nylands förbund skyddar Sibbo mot metron än mot flygfält eller förvaringsplatser för överskottsjord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar