Bör Sfp-ministrarna jäva sig? Den 5 maj 2007


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en text med rubriken "Sipoo valmis keskustelemaan lentokentän paikasta". I Borgåbladet ingår under rubriken "Sibbo smular sönder Helsingfors kommentarer" en intervju med Sibbo kommundirektör Markku Luoma. Den inledande satsen lyder "Visst kan vi diskutera en placering av Malms flygfält i Sibbo". I samma tidning ingår en insändare med rubriken "Sibbo ska inte ha ett flygfält". Insändaren är undertecknad av Sfp:s fullmäktigegrupp i Sibbo genom ordförande Bengt Wik och viceordförande Kaj Lindqvist. Pressmeddelandet "Sibbo redo att även diskutera flygfältsfrågan" är undertecknat av kommundirektör Markku Luoma och planeringsdirektör Pekka Normo.

Det torde vara lättare för tjänstemän än för lokalpolitiker i Sibbo att säka sig vara villig att diskutera placeringen av ett flygfält i Sibbo. Luoma vill i intervjun för sin del avdramatisera Helsingfors utlåtande om utkastet till generalplan för Sibbo och säger att "Det är ju mestadels gammal skåpmat som Helsingfors kommer med."

I "dagens fråga" i torsdagens nummer av gratistidningen Uutislehti 100 svarade 22 ja på frågan "Pitäisikö Malmin lentoliikenne sirtää Sipooseen". I resultatet i gårdagens tidning citerades en kommentar på eller ett villkor för ett jakande svar: "Jos Helsinki vastalahjaksi luopuu Sipoo-kaappauksestaan." (Se bilden ovan.)

I dagens Hbl ingår en artikel med rubriken "Sibbo redo diskutera flygfält". Jag citerar de inledande raderna:

Sibbo kan vara ett alternativ då Malms flygfält i Helsingfors måste flyttas. Kommunen är beredd att diskutera att flygfältet placeras i Sibbo.

- Vi vill poängtera att vi inte förhåller oss negativt till det här, vilket man låtit förstå i offentligheten, säger kommundirektör Markku Luoma.
Helsingfors stadsstyrelse kräver i ett utlåtande till utkastet till generalplan för Sibbo år 2025 att Sibbo reserverar plats för ett flygfält som kan ersätta Malm.
Luoma påpekar att varken Helsingfors eller Sibbo avgör den här frågan. Den utreds av Luftfartsstyrelsen och väntas bli klar så småningom. På frågan var i Sibbo ett flygfält kunde placeras svarar Luoma:
- Det kan vi inte säga, men vi vet inte heller vad Helsingfors är ute efter.

På samma sida i tidningen har Hufvudstadsbladet publicerat en notid med rubriken "Sfp-ministrar utreder jäv". Jag citerar ur notisen:

Stefan Wallin och Astrid Thors kan ännu inte säga om de är jäviga då rege­ringen avgör Sibbofrågan. De båda sfp-ministrarna har för avsikt att tala med biträdande justitiekanslern Jaakko Jonkka för att höra hans bedömning.
De fyra ministrar som varit med om Helsingfors stads beslut att föreslå en gränsjustering mot Sibbo anser sig vara jäviga. And­ra ministrar som framfört sin åsikt väldigt starkt uppmanas överväga sin medverkan.

Astrid Thors har tydligast uttryckt sina åsikter i frågan på sin blogg medan hon ännu inte var minister. Det är någonting helt annat än att så som statsminister Matti Vanhanen i intervjuer säga sig ha uppmuntrat Helsingfors att föreslå en gränsjustering. Wallin har varit mycket försiktig att uttala sig i Sibbofrågan, men han lånade sitt ansikte till valreklam där Sfp sades vara 100 % av samma åsikt som de 89 % som i folkomröstningen i Sibbo röstade mot Myllyniemis förslag. Frågan är vilka följderna skulle vara om Sfp-ministrarna ine jävade sig.

I notisen som jag ovan citerar ur berättas för övrigt att enligt Wallin gränstvistfrågan inte väntas komma upp i statsrådet på ett tag. Jag får väl fortsätta min bevakning av fallet Sibbo, fastän jag egentligen inte skulle ha tid till det.

Torsdagens utgåva av Sipoon Sanomat innehåller som vanligt flera artiklar som är relaterade till den aktuella gränstvisten. Av speciellt nyhetsvärde är en artikel med rubriken "Heli-radan tarve ja linjaus tutkitaan vielä kerran". Sipoon Sanomat har talat med överdirektör Harri Cavén vid kommunikationsministeriet. Eligt Cavén torde utredningen om HELI-banan bli klar i början av år 2008. I princip har utredningen relevans för beslutet i Sibbofrågan, eftersom Helsingfors har baserat sin argumentering för en annektering på att Sibbo inte har råd att bekosta en förlängning av metron till Sibbo. Carvén bedömer att det inte är realistiskt att dra så väl en järnväg som en metrolinje österut. Helsingfors har däremot hävdat att det finns rum för så väl HELI-banan som Sibbometron. Månne inte ändå gränstvisten kommer upp i statsrådet före det, om det alls behandlas.

Jan Vapaavuori har igår publicerat sitt första blogginlägg sedan riksdagsvalet. Vapaavuori kommenterar här intervjuerna som han gav för Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Sibbo omnämns inte direkt i blogginlägget. Vapaavuori noterar i alla fall att samarbetet i huvudstadsregionen bedöms år 2008, varefter man besluter om en utredning av en eventuell kommunsammanslagning. Även denna eventuella utredning hade det funnit skäl att vänta på innan Sibbofrågan avgörs. En sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen skulle göra en annektering av sydvästra Sibbo omotiverad även ur Helsingfors synvinkel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar