Kiviniemi jävar sig. Den 3 maj 2007

I dagens utgåva av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kuntaministeri Kiviniemi jäävää itsensä Sipoon-rajansiirrossa" och underrubriken "Sisäministeriö valmistelee rajansiirtoesitystä valtioneuvostolle". Jag citerar de inledande raderna:

Kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk) aikoo jäävätä itsensä valtioneuvostossa Helsingin ja Sipoon välisessä rajakiistassa.
Syynä on se, että hän oli viime kesänä kaupunginvaltuutettuna mukana päättämässä Helsingin rajansiirtoesityksestä Länsi-Sipoossa.
Rajansiirtoesityksen valtioneuvostoon vie todennäköisimmin Kiviniemen ensimmäinen sijainen, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk).
Vielä ei tiedetä, tuodaanko rajansiirtoasia valtioneuvostoon ennen kesälomia vai vasta syksyllä. Asiasta on tarkoitus sopia Pekkarisen kanssa lähipäivinä.

Nyheten förklarar Kimmo Oksanens aggressiva blogginlägg "Raja vedettävä Sipoonjokeen asti" från igår. I samband med sitt blogginlägg har Oksanen länkat till min blogg.

Yle Uudenmaan uutiset har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Helsinki epäilee Sipoon yleiskaavaehdotusta" och senare en notis med rubriken "Merellinen Sipoo ei avaudu asumiseen".

"Sipoo ei halua Malmin lentokenttää" är rubriken på en notis i dagens nummer av Uutislehti 100. Dagens fråga (Päivän kysymys) i dagens tidning lyder "Pitäiisikö Malmin lentoliikenne siirtää Sipooseen?" Jag vet inte vad man borde svara på den frågan.

"'Sibbomark ger vingar åt planeringen'" är rubriken på en artikel i dagens Borgåblad. Här handlar det dock inte om flygplansvingar, utan om Pekka Korpinens rapport "Helsinki – tulevaisuuden kaupunki" (pdf).

Vid fyratiden har Yle Östnyland i en notis med rubriken "Kommunministern jävar sig i Sibbofrågan" noterat att Kiviniemi jävar sig . Vid middagstiden publicerade Yle Östnyland en notis med rubriken "Helsingfors fokuserar på fel frågor". I den senare notisen berättas det att "Luoma tror att marktvisten mellan Helsingfors och Sibbo har påverkat utlåtandet." Även om Nylands förbund tidigare kommit med liknande synpunkter, är det väl uppenbart att Helsingfors utlåtande över utkastet till generalplan för Sibbo är en "diger lunta till försvar för inkorporering i Sibbo", så som Hufvudstadsbladet i ett ledarstick den 1 maj betecknade dokumentet. Samtidigt är det för Helsingfors ett lämpligt läge att tvinga Sibbo bevisa sin samarbetsvilja. Vid femtiden har Yle Mellannyland publicerat en notis med rubriken "Sibbogeneralplan väcker kritik", handlar om Helsingfors utlåtande. Rubriken ändrades strax till "Tvist om Sibbos generalplan".

Yle Mellannyland har vid femtiden publicerat en notis med rubriken "Landskapsförbund bör slås ihop". Notisen berättar att Vanda förordar sammanslagningen av Nylands och Östra Nylands landskapsförbund och att ärendet tas upp på stadsstyrelsens möte den 7 maj. Enligt föredragningslistan (MS World) är det Inrikesministeriet som bett Vanda om ett utlåtande med anlerdning till initiativet till en sammanslagning av de nyländska landskapsförbunden som kom från Nylands landskapsförbund. I förslaget till utlåtande säges det bl.a. fölljande:

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on todennut 14.2.2006 kaupunkien yhteisessä vastauksessa sisäasianministeriölle kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen, että Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliitot tulee yhdistää. Vain tällä tavoin toimien maan ainoa metropolialueen hallittu laajeneminen myös itäsuuntaan mahdollistuu.

23:00
I morgondagens Hufvudstadsblad ingår en artikel med rubriken "Helsingforsministrar jävar sig i Sibbofrågan". Jag citerar de inledande raderna:

Minst fyra ministrar jävar sig innan regeringen avgör Sibbos öde. Men jävet kan komma att gälla långt fler än så. Det beror på hur man tolkar förvaltningslagen.

De ministrar som röstade för Helsingfors annekteringsförslag i stadens beslutande organ förra året håller sig borta då gränstvisten kommer upp i statsrådet. Det lovar de efter att ha konsulterat biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka.

I morgondagens Hufvudstadsblad ingår även en intervju med bostadsminister Jan Vapaavuori under rubriken "Frivilligt samarbete bäst i Helsingforsregionen". Vapavuori, som är jurist och borde känna till det västerländska rättstraditionens grundläggande principer, talat hör och häpna om en Lex Sibbo! Kanske handlar det ändå bara om skrämseltaktik, som tycks känneteckna det "frivilliga samarbetet" i huvudstadsregionen. Jag citerar:

Före eller efter semestrarna måste Vanhanens tvåa ta ställning till förslaget att flytta Sibbogränsen. Vapaavuori har redan konstaterat sitt eget jäv.
Oberoende av vad beslutet blir påverkar tiden av okunskap hela regionen. Det är viktigt att beslutet kommer relativt snabbt.
Bostadsministern säger att gränsjusteringen kan förverkligas från början av 2009 om regeringen avgör till Helsingfors fördel. Då sker kommunalvalet 2008 enligt de nya gränserna.
Vi kommer inte att ha långa besvärsprocesser. HFD och sen är det slut, säger Vapaavuori.
Om regeringen besluter att inte justera gränsen enligt Myllyniemis eller Helsingfors förslag behöver inte slaget vara förlorat. Regeringen kan stifta en Lex Sibbo.

Nej, regeringen stiftar inga lagar. Den lagstiftande makten tillkommer riksdagen. Hbl måste ha citerat bostadsninistern fel. Utterligare ingår i morgondagens Hbl en artikel med rubriken "I brist på svensk skola blev Vapaavuori finsk". Jag citerar ur artikeln:

I de flesta kommuner i Helsingforsregionen tror man att valet av Vapaavuori till bostadsminister kommer att sätta fart på utvecklingen.
I Sibbo är man dock betänksam, det är ju Vapaavuori som varit huvudarkitekten för attacken för snart ett år sedan.
Nu förväntar vi oss att han skall se på hela regionen som en helhet, inte längre ur en kommuns synpunkt, säger kommunstyrelsens ordförande i Sibbo, Christel Liljeström.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar