Ja och nej till fusioner. Den 9 maj 2007

Esbos utlåtande om sammanförande av lanskapen Nyland och Östra Nyland, som är identiskt med Vandas motsvarande utlåtande (se Helsingforshatt. Den 8 maj 2007) har inte fått någon större medieuppmärksamhet. I Hufvudstadsbladet ingår en liten notis med rubriken "Esbo vill ha ett landskap i Nyland". I notisen berättas att Carl Haglund (sfp) motsatte sig fussionsförslaget. I en notis med rubriken "Esbo negativ till fusioner" noterar Yle Mellannyland att att stadsstyrelsen i Esbo anser att "Nylands och Östra nylands förbund gott kunde sammanslås". Rubriken för notisen bygger på ett pressmeddelande med rubriken "Espoon kaupunginhallitus kannattaa vapaaehtoista yhteistyötä pääkaupunkiseudulla", som stadsstyrelsen i Esbo publicerade igår kväll.

I pressmeddelandet heter det inledelsevis att "Pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja asukkaiden palveluja parannetaan parhaiten syventämällä vapaaehtoista verkostomaista yhteistyötä Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan ja kaupunkien valtuustojen hyväksymien sopimusten ja periaatteiden mukaisesti, todetaan Espoon kaupunginhallituksen 8.5.2007 yksimielisesti hyväksymässä kannanotossa." Något dylikt ställningstagande har jag inte hittat i protokollet från gårdagens stadsstyrelsemöte, men i utlåtandet om utlåtande om sammanförande av lanskapen Nyland och Östra Nyland heter det, liksom i Vandas motsvarande utlåtande, att "Helsingin seudulla kuntien keskinäinen yhteistyö on edennyt sopimuspohjaisesti."

Pressmeddelandet synliggör motiven bakom Esbos (och Vandas) utlåtanden om ett föreslaget sammanförande av de nyländska landskapsförbunden. Liknande motiv torde förklara varför Esbs godkännande ställningstagandet för en anslutning av sydvästra Sibbo till huvudstadsregionen, som samarbetsmötet för huvudstadsregionen gjorde ifjol. Esbo måste bevisa sin samarbetsvilja för att trygga sin ställning som en självständig stad. Allmänt gäller att det i Helsingforsregionens samarbetsorgan inte ha annan åsikt än Helsingfors, men speciellt Esbo är för tillfället piskat att bevisa sin vilja till "frivilligt samarbete".

Liksom Pekka Myllyniemis "utredning" och de förespråkande utlåtandena som gjorts om förslagen till en annektering av sydvästra Sibbo representerar utlåtandena om förslaget till en sammanslagning av landskapsförbunden ett otroligt hyckleri. Eftesom man torde ha insett att en annektering av sydvästra Sibbo inte är möjlig, torde bl.a. Mari Kiviniemi (c) nu köra hårt för en sammanslagning av landskapsförbunden. Yle Internytt har på förmiddagen publicerat en notis med rubriken "Landskapssammanslagningar oundvikliga". Det är kanslichefen vid inrikesministeriet Ritva Viljanen som står för åsikten om de "oundvikliga" sammanslagningarna. Enligt Yles notis står en sammanslagning av Östra Nylands och Nylands landskap först på agendan.

Helsingfors (och utredningsman Pekka Myllyniemis) motiveringar till varför en sammanslagning av de nyländska landskapsförbunden är nödvändig har jag redogjort många gånger tidigare på denna blogg. Det huvudsakliga "problemet" är att Sibbo hör till ett annat förbund än huvudstadsregionen. Helsingfors vill ha större kontroll över planläggningen i sydvästra Sibbo. I övrigt torde huvudstadsregionens städer inte bry sig om till vilket förbund Östnyland hör. Med landskapsstyrelseordförande Tapani Mäkinens eget uttryck har Nylands förbund blivit ett "metropolförbund". Därför vore det vettigt att "Helsingfors metropolområde" (SAD-kommunerna) bildade ett eget landskapsförbund, vilket jag även föreslog i blogginlägget "Besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 15 januari 2007". Nu är representanterna för övriga kommuner tvungna att så som Pekka Myllyniemi agera springpojke för Helsingfors för att få sin egen kommuns intressen uppmärksammade.

Intressant nog föreslog Jan Vapaavuori (Helsingfors) tillsammans med Tapani Mäkinen (Vanda) och Hanna-Leena Hemming (Esbo) den 13 december 2003 i ett ställningstagande att huvudstadsregionen skulle bilda ett eget landskapsförbund. I ställningstagandet, som har rubriken "Pääkaupunkiseudusta oma maakuntaliitto, johon YTV yhdistetää", säges det bl.a. följande:

Päätavoitteena tulee olla pääkaupunkiseudun neljän ydinkunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) yhteistyön tiivistäminen. Tämän tueksi tarvitaan myös uusia pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välistä kanssakäymistä edistäviä järjestelyjä.

Nykyisen Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan muodostama alue tulisi jakaa pääkaupunkiseudun kunnista muodostettavaan Suur-Helsingin liittoon ja muun Uudenmaan käsittävään (uuteen) Uudenmaan liittoon. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV tulisi tämän jälkeen yhdistää Suur-Helsingin liittoon. Lopputuloksena olisi riittävän vahva ja laaja-alainen maakuntaliitto, jonka puitteissa voitaisiin mielekkäällä tavalla toteuttaa kaikki mm. Alasen selvitystyön yhdyskuntarakentamista, kaavoitusta, asumista, liikennettä ja alueen markkinointia koskevat ehdotukset.

Yle Uudenmaan uutiset har publicerat en notis med rubriken "Maakuntien yhdistämiset käynnistyvät todennäköisesti Uudeltamaalta".

21:00
Helsingin Sanomat har publicerat en artikel med rubriken "Espoon johto: Puheet kaupunkien yhdistämisestä vastoin sopimuksia".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar