Pekkarinen gillar inte regeringens linje. Den 11 maj 2007

Gårdagens nyhet att även Pekkarinen jävar sig har inte fått någon större uppmärksamhet i dagens tidningar. I Hufvudstadsbladet ingår FNB:s korta notis "Pekkarinen anmäler jäv i Sibbofrågan". Helsingin Sanomat har uppmärksammat nyheten endast i Kimmo Oksanens blogginlägg "Helsinki ja Espoo heti Vantaan tueksi!". Jag citerar ur Oksanens blogg:

Päivän Hufvudstadsbladet kertoi Pekkarisen jääväävän itsensä Sipoon rajansiirtohankkeen hallituskäsittelystä. Hänen piti olla itsensä jo aiemmin jäävänneen saman puolueen hallinto- ja kuntaministerin Mari Kiviniemen varamies. Lässähtääkö lounais-Sipoon liitoskin kepun velttoiluun asiassa? Pääministeri Matti Vanhasenkin (kesk) lausunnot asiassa ovat viime aikoina olleet saamattomissa. Näinkö ne poppanat kääntyvät?

Oksanen tar omvägen via Hbl och FNB, fastän det var Yle som släppte nyheten igår. Blogginlägget handlar i övrigt om Pekkarens uttalande enligt vilket statens finansiering av Ringbanan i Vandas kan dröja. Helsingfors stadsfullmäktigeordförande Rakel Hilunen har reagerat kraftigt på Pekkarinens uttalande. Det var konsekvent, eftersom Vanda lovat avstå från Westerkullakilen och stöda en annektering av sydvästra Sibbo mot att Helsingfors stöder Ringbanan. Jag citerar ur Jag citerar ur protokollet från Vanda stadsstyrelses möte i Köpenhamn den 20 - 21 juni:

Saadun informaation perusteella Vantaan kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Helsingin kaupungin esitykseen, joka mahdollistaa seudullisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävän asuntorakentamisen lisäämisen Sipoon suunnalla. Esitys parantaa myös Vantaan kaakkoisosien kehittämismahdollisuuksia.

Vantaan kaupunginhallitus edellyttää, että samassa yhteydessä on ratkaistava myös valtakunnallisesti merkittävät liikennehankkeet: Kehäradan rakentaminen ja Kehä III:n parantaminen. Seudun asuntopolitiikan ratkaisujen kannalta Kehäradan rakentaminen tulee saada liikkeelle pikaisesti. Kehä III:n pikaparannustoimenpiteet tulee sisällyttää valtion syksyn lisätalousarvioon.

Yle Internytt har vid tretiden publicerat en nyhet med rubriken "Pekkarinens jäv ifrågasätts". Yle berättar att förvaltningsrådet Lauri Tarasti anser att handels- och industriminister Mauri Pekkarinens förklaring om jäv i Sibbofrågan inte håller. Lyssna till audioklippet "Förvaltningsrådet Lauri Tarasti säger att argumentet inte håller".

17:00
I Radio Vegas nyhetssändning avslöjar Mauri Pekkarinen det egentliga motivet till att jäva sig i Sibbofrågan: Han ogillar förslaget på en annektering! Yle Internytt har publicerat en uppdaterad artikel med rubriken "Pekkarinen överväger jäv på nytt". Jag citerar de inledande och avslutande raderna:

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen (c) överväger att dra tillbaka sitt beslut om jäv i Sibbofrågan. Samtidigt framkommer det varför han inte ville bereda ärendet – statsministern var av annan åsikt.
...
- Jag tycker inte att regeringens linje i den här frågan är bra. Jag har alltid varit emot sådana åtgärder där regeringen fattar beslut utan att lyssna på vad kommunen i fråga vill.
- Det är orsaken till varför jag inte ville bereda den här saken, uppger Pekkarinen till svenska YLE.

Att Pekkarinen backar hänger samman med att Lauri Tarasti, som är tidigare medlem av Högsta förvaltningsdomstolen, säger till att Pekkarinens förklaringarna till sitt jäv är ohållbara. Tarasti säger till svenska Yle att justitiekanslern eller biträdande justitiekanslern varit för försiktig i frågan om jäv. Man kan fråga sig hur opartisk Tarasti själv är eller åtminstone ifrågasätta hans motiv att uttala sig. Tarastis åsikt i själva Sibbofrågan torde vara klar. Redan i föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses extraordinära möte morgonen den 21 juni refereras till utredningsman Lauri Tatasti. I Helsingfors stadsstyrelses förklaring till förvaltningsdomstolen från den 19 september citeras Tavasti eller tomtutbudsarbetsgruppens betänkande. Jag citerar vidare den svenska översättningen från protokollet från styrelsemötet den 18 september:

I syfte att bostadsbyggandet bättre än nu skulle motsvara efterfrågan av bostäder i framtiden och möjliggöra boende till överkomligt pris i den växande stadsregionen är det skäl att försöka avlägsna alla begränsningar för bostadsbyggande. Tomtutbudet är ett av de troliga begränsningarna och ansvaret för att påverka utbudet ligger tydligt hos den offentliga makten. Utbudet av tomtmark är inte enbart förbundet med priset på boende utan inverkar centralt också på enhetligheten i stadsregionernas samhällsstruktur och på hur stort det område är där invånarna har sin arbetsplats. Om bostäder inte finns på områden där hushållen i första hand önskar bo, skaffar invånarna bostäder längre bort från det bästa alternativet. Det leder till att regionens struktur blir utspridd och hushållens vardag försvåras när resorna till arbetet och andra resor blir längre.

Artikeln på finska Yle gar rubriken "Pekkarinen pyörtämässä jääviyttään Sipoo-kiistassa". Se videoklippet "Pekkarinen på kollisionskurs med Vanhanen" med inslaget i TV-nytt. Om Sibbofrågan tas till behandling i statsrådet, så kan man hoppas att det är Pekkarinen som bereder ärendet.

Kommunstyrelseordföranden Christel Liljeström har kommenterat dagens nyhet i ett blogginlägg med rubriken "Inkompetens i Sibbo frågan". Märkligt nog jämför hon Sibbofrågan med Natofrågan, fastän ett förvaltningsbeslut i Sibbofrågan vore av ett helt annat slag än ett beslut i Natofrågan. Inte heller förhåller jag mig okritiskt till Liljeströms förslag till lösning i Sibbofrågan då hon föreslår att att "bostadsminister Vapaavuori och kommun- och förvaltningsminister Kiviniemi följer upp ärendet så att de krav som ställs på Helsingforsregionen gällande boende, trafik och markanvändning konkretiseras."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar