Minst fyra ministrar jävar sig. Den 4 maj 2007

I dagens utgåva av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Uusi asuntoministeri liittäisi yhteen Helsingin, Espoon ja Vantaan". Jag citerar de sista raderna ur artikeln:

Vapaavuori vaivaantuu, kun häneltä kysyy selvitysmies Pekka Myllyniemen rajansiirtoesityksestä Sipoon ja Helsingin välillä.

"Olen uudessa asemassa ja siinä jäävi osallistumaan päätöksentekoon. Sinänsä on selvää, että kantani asiaan ei ole muuttunut. Joka tapauksessa olisi toivottavaa, että päätös rajansiirrosta tehtäisiin mahdollisimman pian."

I dagens Helsinginsanomat ingår dessutom en artikel med rubriken "Takametsän Iso Paha Susi", där Jan Vapaavuori får spela rollen av Stora Stygga Vargen.

Yle har i natt publicerat en notis med rubriken "HS: Asuntoministeri yhdistäisi pääkaupunkiseudun". I notisen noteras refereras även till Hufvudstadsbladet. Jag citerar:

Hufvudstadsbladet puolestaan kertoo, että helsinkiläisministerit Mari Kiviniemi (kesk.), Sari Sarkomaa (kok.), Tuija Brax (vihr.) ja Jan Vapaavuori ovat jäävänneet itsensä Sipoota koskevissa kysymyksissä. Helsinki havittelee itselleen maa-aluetta Lounais-Sipoosta, ja Jan Vapaavuori oli viime kesänä yksi hankkeen alullepanijoista. Hän oli tuolloin Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Den ovannämnda nyheten ingick även i morgonens TV-nyheter. Rubriken på Yle Internytt lyder "Vapaavuori vill ena huvudstadsregionen". Yle Mellannyland har dessutom publicerat en notis med rubriken "Ministrar jävar sig i Sibbotvisten" och Yle Östnyland en notis med rubriken "Fyra ministrar jävar sig i Sibbofrågan".

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Jäv i Sibbofrågan stökar till regeringsbeslut". Bbl har talat med referendarierådet Jorma Snellman. I artikeln berättas att "En av dem som jävanalysen kommer att gälla är statsminister Matti Vanhanen (c) som uttalat väldigt klara åsikter i Sibbofrågan." Vidare berättas det att "justitiekanslerämbetet har tre besvär i ärendet att utreda".

Helsinggin Sanomat har på förmiddagen publicerat en text med rubriken "Sipoo valmis keskustelemaan lentokentästä". Yle har publicerat notiser med rubrikerna "Sibbo kan tänka sig flygfältsdiskussion", "Sibbo intresserad av flygplats" och "Sipoo sittenkin valmis keskustelemaan lentokentän siirrosta". Notiserna bygger på Sibbo kommuns pressmeddelande "Sibbo kommun: Sibbo redo att även diskutera flygfältsfrågan" (Sipoon kunta: Sipoo valmis keskustelemaan lentokentästäkin). Jag citerar ur pressmeddelandet:

Under de senaste dagarna har en detalj i utlåtandet, dvs. den som gäller en flygfältsreservering, dykt upp i offentligheten. Helsingfors stadsstyrelse kräver att ”placeringsalternativ, t.ex. i Savijärvi, som helt eller delvis ersätter Malms flygfält bör föreslås i planen.” Sibbo
kommun är redo att diskutera en placering av flygfältet på kommunens område, men påminner samtidigt om att saken inte kan avgöras varken av Sibbo eller Helsingfors eller av båda tillsammans.

Kimmo Oksanen har på eftermiddagen på sin blogg Suurkaupungin hai på Helsingin Sanomats bloggplats publicerat ett blogginlägg med rubriken "Helsinki ja Sipoo pallottelevat kentällä". Oksanen skriver att "Helsingin kaupunginhallituksen keskiviikkoiseen lausuntoon Espoon yleiskaavaluonnoksesta ... vaadittiin muun muassa, että Sipoon Savijärvi tulisi ottaa lukuun Malmin lentokentän mahdollisena korvaajana." Naturligtvis var det Sibbos och inte Esbos utkast till generalplan som stadsstyrelsen gav ett utlåtande om. Viktigare kan det vara att påpeka att stadsstyrelsen enligt beslutsmeddelandet strök namnet "Savijärvi". Oksanen noterar att sydvästra Sibbo har utgjort ett alrenativt byggnadsområde till Malm. Jag citerar:

Sipoon kunnanjohdon vastauksessa Helsingille on jokseenkin ärtynyt ja piikikäs sävy. Mutta piikittelynä voi pitää myös Helsingin kaupunginhallituksen esitystä, että Malmin lentokenttä pitäisi siirtää juuri Sipooseen. Lentokenttähän on Helsingin mielessä väikkynyt hyvänä asuntorakentamismaana, samoin kuin Lounais-Sipoo, osittain jopa toisensa pois sulkevina mahdollisuuksina. Jos Helsinki saa Lounais-Sipoon, Malmin lentokenttää ei tarvitse rakentaa asunnoiksi. Ai vastustatte Lounais-Sipoon liittämistä Helsinkiin? No ottakaa sitten lentokenttä ja kaatopaikka… niin ja lisäksi Lounais-Sipoo luonnollisesti liitetään Helsinkiin.

Det var helt väntat att de ministrar som är medlemmar i Helsingfors stadsfullmäktige jävar sig när statsrådet tar ställning till förslagen på en inkorporering. Det var den 1 december som justitiekansler Paavo Nikulas uppfattning om ministrarnas domarroll först uppmärksammades. (Se Misstankar om jäv. Den 1 december 2006.) Ministrarnas jäv torde delvis vara en tolkningsfråga, men det är högst anmärkningsvärt att Hannes Manninen inte noterade jävproblemet då det begav sig senaste sommar. Sari Sarkomaa (saml), Tuija Brax (gröna) eller Jan Vapaavuori (saml) kunde i juni ifjol naturligtvis inte förutspå att de skulle vara ministrar då regeringen tar ställning i Sibbofrågan. Mari Kiviniemi var däremot även i fjol (vikarierande) minister, liksom Matti Vanhanen (c), Hannes Manninen (c) och Eero Heinäluoma (sdp), som lika så uttalde sin ståndpunkt i frågan. Speciellt tydligt har Vanhanen tagit ställning. Hade centerministrarna förstått att frågann om en gränsjustering är en förvaltningsfråga, där ministrarna förutsätts agera som opartiska domare, hade de knappast uttryckt sitt stöd för en annektering. Då hade Manninens strukturgrupp knappast heller uppnåt enighet eller Helsingfors gjort sitt annekteringsbeslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar