Censur. Den 24 maj 2009

Jag har funderat på att byta namn på denna blogg från "Politiskt inkorrekt" till "ocensurerat". När det gäller fallet Sibbo, så är jag kanske inte så politiskt inkorrekt, utan min ambition är snarare att publicera den information som massmedierna antingen inte brytt sig om eller censurerat. Mitt behov av att avreagera mig med politiskt ibland mindre korrekta åsikter får jag numera tillfredställt genom att skriva anonyma inlägg på svenska Yles och Hbl:s diskussionsspalter. Speciellt Hufvudstadsbladets artikel om Kungsvägens skola har engagerat mig, trots att jag är av åsikten att den aktuella diskussionen inte borde ha förts i offentligheten. Då folk avreagerar sig leder det lätt till att stämningen ytterligare försämras. Dessutom kan en rektor liksom en lärare inte alltid försvara sig i offentligheten eller ens deltaga i diskussionen, eftersom han eller hon inte har rätt att yttra sig om alla relevanta bakgrundsfakta.

Liksom jag noterat i inlägget "Parkvakten. Den 13 maj 2009" har Hufvudstadsbladets Helsingforsredaktion, som även har ambitionen att bevaka Sibbo, en egen blogg med namnet Parkvakten. Hittills har här alla inlägg taggade med etiketten 'Sibbo' handlat om fallet Sibbo. I torsdags publicerades på bloggen emellertid ett nytt inlägg som är taggat 'Sibbo', men som handlar om Kunsgsvägens skola och Hufvudstadsbladets artikel om skolan. Artikeln och blogginlägget om Kungsvägens skola har ingenting med fallet Sibbo att göra, fastän någon velat dra ironiska paralleller. Igår kväll publicerades det ett par inlägg, som indirekt visserligen förvarade skolans ledning, men som jag bedömde som osakliga och troligtvis olagliga. Således försökte jag hjälpa till med censureringen genom att anmäla inläggen. När ingenting hände skrev jag ett inlägg där jag undrade varför det tar så lång tid för Hbl att granska anmälda inlägg. Först idag på morgonen har Hbl reagerat genom att plocka bort hela tio inlägg, där ibland mitt eget inlägg där jag förundrade mig över att Hbl är så långsam att granska anmälda inlägg. Kanske censurerades inlägget för att det avslöjade information om säkerheten, att Hbl:s censur inte fungerar. I ett annat censurerat inlägg undrade jag, på tal om obehöriga lärare, om artikelförfattaren är behörig journalist, om han har den rätta utbildningen. Jag ville påtala att frågan om behörighet i vissa sammanhang är osaklig, och det lyckades jag tydligen med. Hbl "avslutade" (stängde) diskussionen idag på eftermiddagen. Då hade man censurerat ytterligare åtta inlägg. Jag noterar att jag fick sista ordet.

Även på denna blogg går det numera att kommentera inlägg (utan att vara registrerad på Yahoo), men ingen har utnyttjat sig av möjligheten. I princip kunde jag även bli tvungen att censurera inlägg, men målsättningen är att innehållet på denna blogg skall förbli ocensurerat.


Helsingin Sanomat publicerade igår en artikel med rubrikerna "Asuntoministeriltä lähti ryhtikirje Helsingin seudun kunnille " och och en tillhörande text under rubriken "Näin kunnat pärjäsivät Vapaavuoren vertailussa". Enligt Helsingin Sanomat har Sibbo, liksom flera andra kommuner i Helsingforsregionen, inte uppfyllt sina löften om produktion av hyresbostäder. Liksom sin föregångare, bostadsminister Hannes Manninen hotar bostadsminister Hannes Manninen med statligt ingripande, fastän Vapaavuori till skillnad från Manninen inte innehar kommunministerns portfölj. Underrubriken eller ingressen till den förstnämnda artikeln lyder "Jotkut 14 kunnasta lipsuneet asuntopoliittisesta aiesopimuksesta Vapaavuori: Nyt testataan, toimiiko yhteistyö ilman kuntaliitoksia". Angående Sibbo heter det i den andra texten enligt följande:


Sipoo + Kunnassa on minne rakentaa.

- Vuokra-asuntoja valmistuu 55 prosenttia sovittua vähemmän. Kaavoitustavoitteesta jäljessä.

Man kunde kanske tycka att speciellt Sibbo borde ta bostadsministerns hot på allvar, men det ärskäl att notera att avtalet, som slöts i ett helt annat konjunkturläge, i första hand gick ut på att hyresbostäderna skulle utgöra en viss andel av kommunernas bostadsproduktionen i utbyte mot statsstöd. Kommunsammanslagningar är här ingen rimlig sanktion för avtalsbrott. I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingåe en artikel med rubriken "Kunnanjohtajat uskovat vuokra-asuntoja syntyvän ensi vuonna". Jag citerar ur artikeln:


Sipoon kunnanjohtaja Markku Luoma sanoi, että ensi vuonna saadaan tontteja nykyistä paremmin vuokrarakentamiseen. Kunnan tavoitteena on nostaa väkilukuaan 35000:lla vuoteen 2025 mennessä. Pitkällä aikavälillä rakentamien lähtee Luoman mukaan vauhtiin.


En ökad andel hyresbostäder löser knappast de sociala problem i Sibbo som artikeln om Kungsvägens skola uppmärksammat. Däremot är det uttryckligen hyresbostäder som Helsingfors och bostadsministern förväntar sig mera av i kommunen.

Helsingin Sanomat har idag även publicerat en artikel med rubriken "Lapsiperheiden muuttoliike Helsingistä hiipui". Att förhindra att barnfamiljer flyttar bort från Helsingfors var ett av huvudmotivet bakom inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Knappast är det dock inkorporeringen som nu är orsaken till att färre barrnfamiljer nu flyttar bort från Helsingfors. Av kartan som publicerats tillsammans med artikeln framgår det att det även för Helsingin Sanomat är oklart var kommungränsen går vid Österleden.
Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar