Tillägg för markanskaffning. Den 28 maj 2009

I mitt blogginlägg Hemliga tillägg. Den 19 maj berättade jag att Helsingfors stadsstyrelse hemligstämplat ett ärende som gällde beviljade av rätt att överskrida budgeten för markförvärvning huvudsakligen i stordistriktet Östersundom. När ärendet igår behandlades i stadsfullmäktige kunde ärendet inte längre hemligstämplas. Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens föslag att överskrida budgeten med sammanlagt 12 miljoner euro. Jag citerar ur motiveringarna i föredragningslistan (som naturligtvis även finns på finska):Stn konstaterar att det är motiverat att mark förvärvas aktivt för att nya bostadsområden och det inkorporerade Sibboområdet ska kunna byggas ut. Rätt att överskrida de ovannämnda anslagen krävs för att fastighetskontoret ska kunna sköta de aktuella tomtköpen och inlösningarna i verkets arkförvärvsplan.
...

Staden har börjat förvärva mark aktivt för att framtida bostads-, näringslivs- och servicebehov ska kunna tillgodoses och detaljplaner genomföras. Detta har skett inom stadens administrativa område, dit också det inkorporerade Sibboområdet hör sedan ingången av år 2009. Staden har dessutom satsat på förvärv av grönområden med tanke på att sådana behövs vid områdesbyggandet. Markaffärerna har ökat också till följd av en temporär ändring i inkomstskattelagen som går ut på att vinst som privatpersoner och dödsbon får då de senast 31.3.2009 säljer mark till en kommun är befriad från skatt på försäljningsinkomst.
...

Det anses vara viktigt att markförvärvsplanen genomförs, både med tanke på utvecklingen i Helsingfors och med tanke på stadens behov av en säker framtida inkomstbas.
Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar