Diskussion om strategiprogram. Den 29 maj 2009

Den 15 och den 29 april diskuterade Helsingfors stadsfullmäktige stadens strategiprogram på sitt möte. Diskussionsprotokollet från mötet den 15 april finns nu på internet. Av någon anledning har diskussionsprotokollet från mötet den 29 april inte ännu publicerats fastän motsvarande dokument från den 13 maj redan finns på nätet. Östersundom och Sibbo storskog behandlades i flera inlägg på fullmäktigemötet den 15 april. Jag återger här valda bitar:


Pajunen


Sitten toinen asia liittyy Sipoon... Nämä ovat oikeastaan strategiaohjelmasta sivuilta kerättyjä, eli näitä ei ole pyritty kokoamaan asiayhteyksittäin. Eli Sipoonkorven määrittely, selvitetään liitosalueen suunnittelun yhteydessä, kuinka Sipoonkorven arvokkaat alueet suojellaan. Keskeinen asia, Sipoon tai nykyisen Östersundomin alueen suunnittelu ja siihen liittyvä Sipoonkorpi. ...


Puoskari


Yksi keskeisimpiä saavutuksia viheralueiden suojelun näkökulmasta ovat strategiaan kirjaukset Sipoonkorvesta. Helsinki ajaa Sipoonkorven kansallispuiston perustamista, ja Sipoon liitosalueiden suunnittelussa Sipoonkorven arvokkaat alueet suojellaan, Sipoonkorven metsämanner säilytetään yhtenäisenä ja riittävät ekologiset käytävät turvataan. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennettavat alueet tulee kaavoittaa hyvin tiiviisti. ...


Nieminen


Luonto tarvitsee puskurikseen pirstoutumista vastaan erityisesti suuria kokonaisuuksia eikä pelkkiä esimerkin omaisia pirstaleita parhaista paikoista, joista elämä pakenee. Tässä suhteessa tavoite Sipoonkorven suojelusta tulee myös täyttää ja keskuspuiston eheys taata. Siksi esitänkin seuraavaa pontta:


Hyväksyessään strategiaohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että Sipoonkorven kaavoituksessa alue rajataan selkeästi luonnonsuojelualueeksi sitä pirstomatta ja kaupunki jatkaa toimenpiteitä keskuspuiston eheyden säilyttämiseksi. Lisäksi strategiakauden välitarkastelua varten tulee laatia selvitys luonnon periytymiskäytävistä kaupungin maa- ja vesialueille. ...

Hakanen

Luonto tarvitKaavoituksen osalta haluan vielä nostaa esille myös sen, että meillä on erittäin suuri mahdollisuus nyt luoda hieno luonto ja virkistysalueiden vyöhyke Helsinkiin, joka voisi ulottua sieltä Sipoonkorvesta ja Etelä-Mustavuoresta sitten rantoja ja saaristoja pitkin Kivinokkaan ja Keskuspuistoon asti.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar