En partipolitisk fråga. Den 20 maj 2009


Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Sibbo utan plats i förbundsstyrelse?" Tidigare på morgonen publicerade Yle en notis med rubriken "Sipoo Uudenmaan liittoon ilman edustajapaikkaa", där man noterar att "Sipoon kunnanhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt maakunnan vaihtamisen, vaikka kunnan vaikuttamismahdollisuudet Uudenmaan liitossa eivät ole vielä varmistuneet."

För ett par år sedan ansåg man det i Helsingfors och Nylands förbund synnerligen viktigt att Sibbo skulle gå med i Nylands förbund. I Helsingfors var man dock beredd att låta Sibbo förbli medlem i östra Nylands förbund, ifall kommunen frivilligt avstod från Östersundom. Men idag vill Sibbo ovillkorligen själv gå med i Nylands förbund, fastän kommunen ofrivilligt avstod från Östersundom. Eftersom Sibbos medlemsskap i Nylands förbund ansågs så viktigt, kunde man förvänta sig att förbundet skulle komma emot genom att ge Sibbo representation i förbundsstyrelsen. För närvarande är Christel Liljeström från Sibbo och Sfp ordförande för styrelsen för Östra Nylands förbund. Lika väl är beslutsfattarna i Sibbo nu beredda att byta förbund utan att ens garanteras närvarorätt vid förbundets styrelsemöten, fastän motiveringen till ett byte av förbund varit att Sibbo bör sitta med vid de bord där besluten tas. Det kan förefalla fullständigt korkat av beslutsfattarna i Sibbo att ta ett beslut om ett byte av förbund utan att förhandla eller veta villkoren för medlemskapet. Men de samlingapartistiska lokalpolitikerna är kanske inte fullt så politiskt oerfarna som det ser ut. Man kanske inte bryr sig om en representation eller ens vill ha representation i Nylands förbund. I landskapsförbunden representerar förbunds- och styrelsemedlemmarna i första hand sina partier, inte sina hemkommuner. Om Sibbo hade fått en plats i landskapsstyrelsen för Nylands förbund, hade platsen troligen tillfallit Sfp.

Ett byte av landskapsförbund betyder för Sibbos del framför allt ett byte från ett förbund där Sfp har ett starkt inflytande till ett förbund som domineras av Samlingspartiet. Frågan om vilket landskapsförbund Sibbo skall tillhöra är i högsta grad partipolitisk och språkpolitisk. Det tragiska är att valmansföreningen Vårt gemensamma Sibbo, som efter avgörandet i Sibbofrågan grundades av medlemmar i föreningen För Sibbo och i hög grad fått sitt mandat av svenskspråkiga väljare, åtminstone i förbundsfrågan har blivit ett stödparti till Samlingspartiet.

Byte av landskapsförbund har motiverats med att Sibbo efter erfarenheterna av förlusten av Östersundom bör visa "samarbetsvilja", men Samlingspartiets agerande i förbundsfrågan visar att fjäskandet för Nylands förbund handlar om någonting annat.

Det är helt i sin ordning att ogilla Sfp eller vissa Sfp-politiker. Mina egna känslor för är partiet är delade. Det är dock oärligt att säga sig arbeta för Sibbos självständighet eller "Sibbos bästa", då man i första hand vill motarbeta Svenska folkpartiets eller Liljeströms möjligheter till inflytande.


Sfp har idag publicerat en nyhetstext med rubriken "Regionfullmäktige för huvudstadsregionen". Det är Astrid Thors som förespråkar ett regionfullmäktige.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar