Borde vara över 2000 ha. Den 5 december 2010

Finlands naturskyddsförbund hör till de organisationer som av miljöministeriet fick en begäran om utlåtande om regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Nylands naturskyddsdistrikt gav för Naturskyddsförbundets del ett utlåtande ("Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta") den 15 november (se "Harkitsematon kirjaus. Den 29 november 2010"), men även medlemsföreningen Helsingfors naturskyddsförening gav ett utlåtande den 15 november. Jag återger här en del av utlåtandet:


Yhdistyksemme kannattaa Sipoonkorven kansallispuiston perustamista, mutta painottaa erityisesti kansallispuiston laajentamistarvetta. Yhdistyksemme tukee Metsähallituksen alustavaa selvitystä laajasta kansallispuistosta, joka ulottuu Sipoonkorven metsämantereelta rannikon Natura-alueisiin. Mielestämme tämänkaltainen kansallispuistokokonaisuus, joka yhdistää meren ja mantereen, olisi ekologisesti toimiva, monimuotoinen ja ainutlaatuinen alue pääkaupunkiseudulla ja jopa kansallisella tasolla.

Nykyinen esitys käsittää ainoastaan valtion omistuksessa olevat, jo suojellut ydinalueet Sipoonkorven pohjoisosassa. Kansallispuiston perustamiskoko on n. 1800 ha. Yhdistyksemme muistuttaa, että aikaisemmin tehdyt kaksi lakialoitetta koskien Sipoonkorven kansallispuistoa on ollut lähtökohdiltaan yli 2000 ha esityksiä. ...

Yhdistyksemme korostaa, että kansallispuiston lisäksi alueen ekologiset yhteydet ja lähivirkistystarpeen tyydyttäminen ja kestävä kulunohjaus vaatii huolellista maankäytön suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä valtion ja kuntien viranomaisten kanssa.


Google+ Followers