Kaavaryhmä. Den 21 december 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Vantaa nimesi edustajansa Östersundomin kaavaryhmään". I notisen kan man även läsa att "Sipoonkorven kansallispuiston rajat määritellään vasta, kun Östersundomin yhteinen yleiskaava on tehty. " Den lösryckta satsen motiveras på inget sätt. Vem som skall definiera eller slå fast gränserna för nationalparken sägs inte heller. Sedan utredningsman Pekka Mylyniemi plagierade Helsingfors förvaltningscentrals egen utredning har påståendet att gränserna för Sibbo storskog kan slås fast först i samband med planeringen av området upprepats okritiskt otaliga gånger. Det nya är att Helsingin Sanomat nu inte talar om gränserna för Sibbo storskog (Sipoonkorpi), utan uttryckligen om gränserna av nationalparken.


Helsingin Sanomat har idag publicerat en nyhet med rubriken "Suur-Helsingin suosio kasvaa" ("Enemmistö vantaalaisista kannattaa pääkaupunkiseudun kuntaliitosta"). Här kan man bl.a. läsa att "Hiltunen toivoo, että liitoksesta tulee seuraavissa kuntavaaleissa kansanäänestys." Timingen är ingen tillfällighet och det är Helsingin Sanomat som har beställt gallupundersökningen, som nyheten baserar sig på.


Yle har senare idag publicerat en nyhet med rubriken "Politiker godkände fusionsutredning - beslut i januari".


Google+ Followers