De största byggnadsprojekten. Den 13 december 2010


Jag har undrat hur det skall gå med den planerade badplatsen på Husö, eftersom Helsingfors idrottsverk ser ut att ha dragit tillbaka ansökan om byggnadslov. (Se "Kommer fram i tö. Den 8 november 2010".) På stadens webbplats "Budget och ekonomiplan" finns projektet dock kvar, åtminstone indirekt, under rubriken "De största byggnadsprojekten".Google+ Followers